lezen Wij

Verzekeringsmaatschappijen dragen onbewust bij aan illegale visserij

Bekijk Sluit

lezen Wij

Veel illegale vissersschepen blijken te worden gedekt door de verzekering, zelfs als van deze schepen bekend is dat ze bijdragen tot illegale activiteiten op zee.

Datum
Auteur
Paul van Beem
Fotograaf
AFP, Getty Images

Dit voorjaar zonk the Thunder, een vermeend stroperijschip, bij de archipel São Tomé en Principe, voor de kust van West-Afrika. Het schip maakte naar verluidt deel uit van een vloot vissersschepen die zich op grote schaal schuldig maakten aan illegale visserij. De vis werd vervolgens voor miljarden euro’s verhandeld op de wereldmarkt. Uit een studie verschenen in het tijdschrift Frontiers in Ecology and the Environment, geschreven door onderzoekers van de Canadese University of British Columbia, blijkt dat veel van de illegale en ongeregistreerde vissersschepen worden gedekt door een verzekeringsmaatschappij, ook al staan de schepen op een zwarte lijst.

Volgens de internationale wet is voor schepen groter dan duizend ton een verzekering verplicht. De verzekering dekt de eventueel toegebrachte schade aan het milieu of aan een ander vaartuig, en de intentie is om legale schepen hiermee te beschermen. Maar deze verplichte verzekering kan onbedoeld ook illegale schepen helpen door economische zekerheid te garanderen in het geval van een ongeluk. 

Legaal vs. illegaal

Onderzoekers onder leiding van marien wetenschapper Dana Miller dook in dit thema, en onderzocht de status van 94 illegale IUU-vissersschepen (illegal, unreported of unregulated) en 837 legale schepen die volgens de wet verplicht over een zeeverzekering moesten beschikken. De onderzoekers maakten hierbij gebruik van zwarte lijsten met piratenschepen, en gebruikte hierbij informatie van onder meer Interpol en Greenpeace. 

De onderzoekers stelden geen significante verschillen vast tussen de dekkingsgraad van ongeregistreerde IUU-schepen en legale schepen. Bijna de helft (48 procent) van de 94 IUU-boten bleek verzekerd, in vergelijking met 58 procent van de legale. “Het verbaast me hoeveel beruchte vissersschepen verzekerd zijn”, aldus Miller. “De resultaten laten zien dat de verzekeringsmaatschappijen niet van ons onderzoek op de hoogte waren.” 

Een Japans patrouillevaartuig achtervolgt een Chinees schip dat wordt verdacht van stroperij. Foto: Asahi Shimbun, GettyImages.

Bandit 6

Onder de verzekerde IUU-schepen zijn negen boten die ook op de IUU-lijst van de Europese Unie staan. Op de lijst staan zelfs schepen die behoren tot de ‘Bandit 6’, stropersschepen waartoe bijvoorbeeld the Thunder behoorde. De bemanning werd ervan verdacht in de Antarctische Oceaan illegaal diepzeeheek te hebben gevangen. In het rapport kwamen daarnaast vijf verzekerde schepen naar boven die op de voet worden gevolgd door Interpol. Het onderzoek laat ook zien hoe IUU-schepen profiteren van een verzekering. De verwachte schade als gevolg van een ongeval blijkt vaak groter is dan de kosten van de verzekeringspremies. 

De kwestie wordt door ngo’s al jarenlang onder de aandacht gebracht, maar dit is de eerste wetenschappelijke studie die de omvang van het probleem aan het licht brengt. Pramod Ganapathiraju, expert op het gebied van illegale visserij, noemt het onderzoek belangrijk, maar plaatst ook een kanttekening. “Het geeft alleen een beeld van de verzekerde schepen op volle zee, terwijl de meest illegale visserij binnen driehonderd kilometer van de kust plaatsvindt.” 

Miller hoopt dat de onthullingen zullen leiden tot hervormingen in de verzekeringssector, en dat het voor illegale vissersschepen moeilijk zal worden zich in te dekken. “Zelfs als de invloed van ons rapport in de strijd tegen illegale visserij maar klein is, is het toch een stap in de goede richting.”


Bekijk ook

Ads for you!

Beste bezoeker,

We zien dat je waarschijnlijk een adblocker of andere software gebruikt die onze banners ontregelt.
Dat vinden we jammer, hiermee missen we inkomsten voor onze site die we hard nodig hebben.
Merk daarom onze site als 'veilig' aan en volg deze instructies.

Dankjewel voor je tijd.
National Geographic Nederland/België

Sluiten