Elk jaar in juni nemen ‘duivels’ het Spaanse dorpje Castrillo de Murcia over. Het goede nieuws: ze worden ook weer verdreven, samen met de zonden van alle aanwezige baby’s. El Colacho is een mengeling van katholieke en heidense rituelen. Het vijfdaagse festival is ontstaan rond 1620 en symboliseert de overwinning van het goede op het kwade.

Wat houdt El Colacho in?

Tijdens El Colacho rennen mannen verkleed als duivel met geel-rode maskers door de straten. Geheel volgens de traditie beledigen ze dorpsbewoners al joelend en schreeuwend. Wie pech heeft – of geluk, het is maar net hoe je het bekijkt – ontvangt van een van de duivels een speelse tik met een stok met daaraan een paardenstaart.

Vervolgens wordt met trommels de komst aangekondigd van los atabaleros: de ‘vrome mannen’ gehuld in zwarte gewaden die langskomen om het kwaad uit te drijven. Maar dat gebeurt niet voordat de gemaskerde mannen hebben gedaan waarvoor ze eigenlijk gekomen zijn: el salto del Colacho, of ‘de sprong van de duivel’.

Wat hebben de baby’s op hun kerfstok?

Deelnemende baby’s, kindjes die in het voorgaande jaar zijn geboren, worden door de aanwezige ouders op matrassen op straat gelegd. Vervolgens voltrekt zich een bizar schouwspel, waarbij de gemaskerde duivels óver de baby’s heen springen.

Deze variant op de christelijke doopceremonie, met de duivelse sprong als zegening, is niet zonder reden. Met de gewaagde sprong zou de duivel alle erfzonden van de baby wegnemen, waardoor deze gevrijwaard blijft van ziekten en ander ongeluk. Erfzonden zijn de zonden die aan ieder mens kleven door de zondeval waaraan Adam en Eva zich schuldig hebben gemaakt in de hof van Eden.

Hoe is het festival ontstaan?

El Colacho wordt ieder jaar gevierd op de zondag na Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren en een belangrijke feestdag binnen de katholieke kerk. De precieze herkomst van El Colacho is onduidelijk, maar volgens sommige historici begon het ooit als vruchtbaarheidsritueel.

een als duivel verklede man zit een toeschouwer achterna met zijn zweep in zijn hand
Een man wordt achtervolgd door een van de duivels, die een stok met paardenstaart vasthoudt om mensen mee te belagen.
Denis Doyle, Getty Images

Oorspronkelijk werd dit festival enkel gevierd door bewoners uit Castrillo de Murcia. Maar inmiddels komen ouders van over de hele wereld naar dit dorpje in het Noord-Spanje om hun jonge kroost op deze bijzondere wijze te laten zegenen. Naar verluidt zijn er nog nooit ongelukken gebeurd. Toch blijft El Colacho, gezien de deels heidense wortels van het ritueel, onderwerp van discussie binnen de katholieke kerk.

Een goede afloop

Daar lijken de toeschouwers zich niet al te druk over te maken. Zij schreeuwen verwensingen naar de duivels, om ook voor henzelf eventueel ongeluk voor het komende jaar af te wenden. Als laatste onderdeel van de ceremonie krijgen de baby’s rozenblaadjes over zich heen gestrooid, waarna ze opgehaald worden door hun ouders. Opgelucht en dankbaar.

nadat de duivel de babys heeft verlost van hun zonden worden er rozenblaadjes over de kinderen uitgestrooid
Aan het eind van het festival worden de kindjes overladen met rozenblaadjes.
Denis Doyle, Getty Images