Afghanen hebben gemeenschappelijke voorouders

Uit onderzoek van het Genographic Project is gebleken dat de meerderheid van alle etnische groeperingen in Afghanistan genetisch te herleiden zijn naar hetzelfde volk.

Thursday, August 23, 2018,
Door Marc de Wolf
Foto van Thomas J. Abercrombie

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 april 2012.

Al bijna zeven jaar is het Genographic Project bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de menselijke migratie en de genetische diversiteit van de mensheid. In een van de laatste onderzoeken richtten ze zich op Afghanistan. Een uitgebreide DNA-analyse van mensen uit alle 27 Afghaanse provincies heeft uitgewezen dat ze allemaal afstammen van hetzelfde volk.

Marc Haber, één van de leiders van het onderzoek, en zijn team hebben bovendien het DNA van de Afghanen vergeleken met de resultaten van eerdere onderzoeken naar de genetische opbouw van bevolkingen in verschillende Aziatische en Oost-Europese regio’s. Hieruit bleek dat de vier grootste Afghaanse bevolkingsgroepen, de Hazaren, Oezbeken, Pashtun en Tadzjieken, genetische aftakkingen zijn van eenzelfde groep die zich zo’n tienduizend jaar geleden van de volken in die gebieden heeft afgesplitst. “We wisten dat de Afghanen een cultureel divers volk zijn, maar we waren er niet zeker van of hun DNA ons aanwijzingen kon geven over hun evolutie”, zegt Haber. Nu weten we dat grote culturele evoluties en technische ontwikkelingen, gevolgd door migraties en veroveringen, zichtbare sporen in het DNA van de Afghanen hebben achtergelaten.”

Genetische stamboom Afghaanse volken

Die splitsing van de volken loopt ongeveer gelijk met het ontstaan van de neolithische revolutie, de periode waarin de eerste volkeren ophielden met jagen en verzamelen en zich op landbouw stortten. De resultaten van het onderzoek bevestigden daarnaast dat de Afghaanse bevolkingsgroepen behoorlijk gesloten gemeenschappen zijn: de uitwisseling van genetisch materiaal tussen de verschillenden volken – oftewel, trouwen buiten de eigen groep – bleek maar zeer beperkt voor te komen.

Lees meer