Milieu

Okavango: Een unieke delta in de woestijn

Een ambitieuze expeditie toont de ongekende soortenrijkdom van de Afrikaanse Okavangodelta – en alles wat deze bedreigt. donderdag, 9 november 2017

Door David Quammen
Foto's Van Cory Richards

Vanuit de ruimte gezien lijkt de Okavangodelta in het noorden van Botswana op een grote bloem, met een steel die vanaf de grens met Namibië in zuidoostelijke richting wijst. De bloembladeren vormen een cirkel van 150 kilometer in het Kalaharibekken. Het is een van de belangrijkste wetlands op aarde, een groot geheel van levenbrengende geulen en lagunes en seizoensgebonden poelen, in een door ernstige droogte gekenmerkt deel van het continent.

De Okavangodelta mondt niet uit op zee, maar is geheel omsloten door land: in het zuidoosten verdwijnt het water in het diepe zand van de Kalahariwoestijn. De delta kan daarom worden gezien als de grootste oase van de wereld, een drassig toevluchtsoord voor olifanten, nijpaarden, krokodillen en wilde honden, antilopen, knobbelzwijnen, kafferbuffels, leeuwen, zebra’s en een verbluffend aantal soorten vogels.

Vrijwel al het water is afkomstig uit het door conflict geteisterde Angola. Zo stroomt er jaarlijks gemiddeld 9,4 biljoen liter water het land binnen, als een vloeibaar geschenk. Zonder het water zou het gebied een heel ander aanzien krijgen en zouden er geen nijlpaarden, sitatoenga’s of Afrikaanse zeearenden meer leven. Op grond van de veranderingen die het zuidoosten van Angola nu ondergaat of die nog worden verwacht –inzake grondgebruik-, het verleggen van de loop rivieren, bevolkingsdichtheid en handel- is dit vooruitzicht misschien pessimistisch maar niet irreëel.

Om die reden bestaat er steeds meer belangstelling voor de voedende rivieren Cuito en de Cubango, en daarom is een internationaal gezelschap van wetenschappers, ambtenaren, bodemexperts en jonge onderzoekers, onder aanvoering van de Zuid-Afrikaanse bioloog Steve Boyes en met steun van de National Geographic Society, het Okavango Wilderness Project gestart. Alle deelnemers aan dit grootschalige natuurbeschermingsonderzoek beseffen dat het welzijn en de toekomst van de Okavangodelta op het spel staat, en dat dit ook geldt voor het welzijn en de toekomst van Zuidoost-Angola.

Deze tekst bevat enkele fragmenten uit de oorspronkelijke reportage. Het volledige verhaal kunt u lezen in het novembernummer.

Lees meer