Vijf manieren waarop grote merken duurzamer materialen kunnen inkopen

Internationale merken hebben een verantwoordelijkheid en een kans om een aantal van 's werelds meest urgente sociale en milieu-uitdagingen op te lossen.

Door jon heggie
Gepubliceerd 12 aug. 2022 10:23 CEST
Kunnen Grondstoffen van beautyproducten groener worden?
Fotojournalist en National Geographic Explorer Yagazie Emezi legt uit hoe bedrijven zich moeten inzetten om producten te kopen op een manier die zowel voor het milieu als voor mensen gunstig is.

De wereld wordt geconfronteerd met ernstige sociale en milieu-uitdagingen. Tien procent van de mensen leeft in extreme armoede, terwijl menselijke activiteit de klimaatverandering versnelt en de biodiversiteit beïnvloedt. Maar over de hele wereld gaan individuen, organisaties en overheden deze uitdagingen aan en werken ze aan een positievere―en duurzamere―toekomst. Voor internationale merken waarvan de acties verstrekkende sociale, economische en milieueffecten hebben, betekent duurzaamheid dat ze moeten zorgen voor mensen én de planeet. Consumenten kopen steeds meer met een ethisch en milieubewust oog, en geven de voorkeur aan producten die met vertrouwen in de hele toeleveringsketen kunnen laten zien wie ze daadwerkelijk zijn. Hier zijn vijf manieren waarop grote merken duurzamer materialen kunnen inkopen.

Klimaatverandering aanpakken

De meest recente rapporten tonen aan dat klimaatverandering erger is dan we vreesden: 40 procent van de wereldbevolking is “zeer kwetsbaar” voor droogte, overstromingen, stormen en stijgende zeespiegels die onevenredig veel invloed zullen hebben op ontwikkelingslanden. Het terugdringen van CO2-uitstoot is een dringende prioriteit en internationale merken kunnen een belangrijke rol spelen door grondstoffen duurzamer in te kopen. Door hun aanzienlijke invloed te gebruiken, kunnen internationale merken leveranciers van kleine boeren tot grote mijnbouwactiviteiten helpen bij het toepassen van praktijken die hun uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door ontbossing uit de toeleveringsketen te elimineren, of het nu gaat om illegale houtkap of het vrijmaken van land voor de landbouw, kunnen bossen als cruciale koolstofreservoirs in stand worden gehouden. Hogerop in de toeleveringsketen kunnen de fabrieken en fabrieken waar de grondstoffen worden verwerkt, worden gestimuleerd om naar CO2-neutraliteit te streven door het verbruik te verminderen en hernieuwbare energie te gebruiken. Naast de samenwerking met zijn leveranciers minimaliseert het wereldwijde merk Garnier zijn onmiddellijke CO2-voetafdruk, ontwerpt het producten voor efficiënter transport en zorgt dat al zijn industriële locaties in 2025 CO2-neutraal zijn.

Biodiversiteit behouden

Naast klimaatverandering heeft de manier waarop grondstoffen worden verzameld een enorme impact op het milieu: sinds mensen begonnen met mijnbouw, het kappen van bomen en landbouw, is de wereldwijde biodiversiteit gezakt tot iets minder dan 85 procent in vergelijking met wat het ooit was-88 procent wanneer nieuwe soorten worden meegeteld. De ontbossing is bijzonder opvallend, want elke minuut wordt een gebied ter grootte van een voetbalveld aan regenwoud gekapt. Verantwoordelijke internationale merken maken gebruik van verificatie door derden, zoals de Forest Stewardship Council en Rainforest Alliance, om ervoor te zorgen dat hun ingrediënten niet worden gewonnen ten koste van de wilde dieren in de wereld. Er is ook een groeiende bezorgdheid over een afnemende bodemgezondheid als gevolg van slechte landbouwpraktijken, vaak verergerd door vervuiling door pesticiden en meststoffen: tegen 2050 zou ongeveer 90 procent van de grond van de aarde kunnen zijn aangetast. Sommige wereldmerken stimuleren hun leveranciers om ingrediënten te telen in harmonie met de natuur, met regeneratieve landbouwpraktijken die de bodem in stand houden en herstellen. Garnier koopt zijn avocado's van leveranciers die hun gewassen organisch verbouwen en geen pesticiden of herbiciden gebruiken, met behulp van agrobosbouwtechnieken die de gezondheid van de bodem ondersteunen en in plaats daarvan de noodzaak van irrigatie verminderen.

Kilometer na kilometer weelderig regenwoud wordt jaarlijks gekapt voor de industrie - en daarmee wordt de habitat voor de kostbare biodiversiteit vernietigd. Verantwoordelijke merken bannen nu ontbossing uit hun toeleveringsketens, en gebruiken certificering van derden zoals Rainforest Alliance om dat te verifiëren.

Foto door Shutterstock

Economische empowerment

Het beëindigen van armoede in al zijn vormen is een belangrijk doel voor duurzame ontwikkeling dat door de Verenigde Naties is vastgesteld, en essentieel voor het succes is eerlijke betaling voor werknemers. Veel werknemers in de toeleveringsketen verdienen minder dan een leefbaar loon, maar wanneer merken er actief voor zorgen dat hun leveranciers een leefbaar loon betalen, een loon dat realistisch gezien de kosten van levensonderhoud weerspiegelt, stellen ze individuen en gemeenschappen in staat om boven de armoede uit te stijgen. Voor veel mensen betekent dit meer dan genoeg te eten hebben, de kinderen naar school kunnen sturen en misschien zelfs collegegeld of stages betalen, waardoor gezinnen uiteindelijk uit de armoedespiraal kunnen breken. In Tanzania leveren ongeveer 3000 boeren de avocado-olie van Garnier onder een Fair for Life-certificaat; dit omvat een toewijding op lange termijn van Garnier om gespecificeerde hoeveelheden avocado-olie te kopen―tegen een eerlijke prijs en vooruitbetaald―om deze kleine boeren te helpen hun financiën te plannen en onderwijs en gezondheidszorg te betalen.

Goede arbeidsomstandigheden

Sinds de industriële revolutie zijn zorgen over arbeidsomstandigheden vertaald in talloze wetten en praktijken. Maar over de hele wereld worden er regels over alles, van onveilige omstandigheden tot buitensporige werktijden, ontvlucht: werkgerelateerde ongevallen en ziekten veroorzaken meer dan 6000 doden per dag. Zelfs verantwoordelijke merken hebben moeite om problemen diep in hun toeleveringsketens op te sporen en worden gehinderd door sterk uiteenlopende regelgevende en culturele normen. Veel merken gaan echter de uitdaging aan door hun toeleveringsketens actief in kaart te brengen om te weten waar ze mogelijke problemen kunnen vinden, door verbeterde inspectiemethoden te gebruiken waaronder rechtstreeks met de werknemers zelf praten en zorgen over concurrentievoordeel opzij te zetten en onderdeel te zijn van samenwerkingen tussen sectoren om de normen ten behoeve van iedereen te verhogen. Voor Garnier gaat de toewijding aan goede werkomstandigheden verder dan het maken van hun producten maar rijkt het zelfs tot  de manieren waarop hun verpakking wordt gerecycled. Garnier werkt samen met Plastics for Change, 's werelds grootste bron van op eerlijke handel geverifieerd gerecycled plastic, die zich volop inzet voor beter onderwijs, gezondheidszorg en empowerment voor afvalverzamelaars in India.

Meer inclusie, geen uitbuiting

Uitbuiting kan vele vormen aannemen, van discriminatie van vrouwen tot moderne slavernij tot kinderarbeid - 160 miljoen kinderen tussen vijf en zeventien jaar zijn vermoedelijk kinderarbeiders, en bijna de helft van die kinderen werkt onder gevaarlijke omstandigheden. Maar het opsporen van uitbuiting in de toeleveringsketen kan moeilijk zijn, en zelfs waar strenge regels bestaan, kunnen die moeilijk te handhaven zijn. Dat weerhoudt verantwoordelijke merken er echter niet van om het te proberen. De eerste stap is ervan uit te gaan dat er uitbuiting plaatsvindt, en dan krachtige mechanismen op te zetten om die uitbuiting op te sporen en een halt toe te roepen. Een transparante toeleveringsketen vereist onafhankelijke certificering door een derde partij van de leveranciers, investeringen in regelmatige controles van boerderijen en fabrieken, en de oprichting van gespecialiseerde teams om leveranciers te helpen uitbuitingsproblemen op te lossen.

Ondanks talloze wetten en best practices zijn onveilige en oneerlijke arbeidsomstandigheden wereldwijd soms moeilijk aan het licht te brengen. Maar veel merken gaan de uitdaging aan door hun toeleveringsketens uitgebreid in kaart te brengen om een goede werkomgeving voor iedereen te garanderen.

Foto door Shutterstock

Omdat vrouwen de meerderheid van de werknemers in veel toeleveringsketens zijn, bevorderen sommige merken actief inclusiviteit om hen binnen hun samenleving sterker te maken. In Marokko koopt Garnier zijn arganolie uit een netwerk van coöperaties die eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden bieden aan meer dan 500 etnisch gemarginaliseerde Berbervrouwen, waardoor ze economische en sociale onafhankelijkheid kunnen bereiken.

Voor internationale merken is de sleutel tot duurzame inkoop weten waar elk onderdeel vandaan komt en welke processen ze ondergaan voordat ze de fabriek bereiken; voor consumenten is informatie de sleutel tot duurzame keuze. In 2017 was Garnier pionier op het gebied van transparantie door de oorsprong van de ingrediënten op de productverpakking te vermelden. Hierop voortbouwend werkt Garnier nu samen met onafhankelijke deskundigen aan de invoering van " product labeling voor milieu en sociale impact", die de consument zichtbare en gemakkelijk te begrijpen duurzaamheidsscores zal geven. Die transparantie is van essentieel belang om de toeleveringsketens duurzamer te maken en globaal operende merken in staat te stellen daadwerkelijk een rol te spelen bij het bouwen aan een betere toekomst.

MEER WETEN
Lees meer

Dit vindt u misschien ook interessant

Milieu
Bahrein heeft te weinig grond, dus wordt er nieuw land aangelegd
Milieu
Kunnen beautyingrediënten waterbewuster worden?
Milieu
Kunnen beautyingrediënten waterbewuster worden?
Milieu
Vijf manieren om water te besparen in je beautyroutine
Milieu
Vijf manieren waarop beautyproducten groener kunnen worden

Ontdek Nat Geo

 • Dieren
 • Milieu
 • Geschiedenis en Cultuur
 • Wetenschap
 • Reizen
 • Fotografie
 • Ruimte
 • Video

Over ons

Abonnement

 • Abonneren
 • Shop
 • Disney+

Volg ons

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2021 National Geographic Partners, LLC. Alle rechten voorbehouden.