PRIVACYBELEID_OLD

PRIVACYBELEID

Meest recente herziening: 3 april 2017

 

INHOUDSOPGAVE:

  1. INLEIDING
  2. VERZAMELEN VAN INFORMATIE
  3. GEBRUIK EN OPENBAARMAKING
  4. BEVEILIGING
  5. TOEGANG DOOR GEBRUIKER EN CONTROLE
  6. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE
  7. CONTACT

1. INLEIDING

Fox Networks Group Netherlands B.V. (“FNG” of "wij") willen u ervan op de hoogte stellen hoe wij persoonsgegevens van u en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. In dit privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van onze handelwijze in verband met informatie die wordt verzameld via diensten zoals websites, mobiele sites, applicaties (“apps”) en widgets (gezamenlijk: de “National Geographic Services”). Door gebruik te maken van de National Geographic Services stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Een lijst met de ondernemingen die onderdeel uitmaken van onze groepsmaatschappij ("FNG ondernemingen") is te vinden op www.21cf.com.

Zoals in onze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, zijn de National Geographic Services bestemd voor een algemeen publiek en zijn zij niet gericht op kinderen. Daardoor beoogt FNG te voorkomen dat zij persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar verzamelt. 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers, met inbegrip van degenen die de National Geographic Services gebruiken zonder geregistreerd te zijn voor- of geabonneerd te zijn op een bedrijfsdienst. Dit privacybeleid is van toepassing op het door FNG verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (dat wil zeggen: informatie die tot een bepaald persoon kan worden herleid, zoals volledige naam of e-mailadres). In dit beleid wordt tevens in het algemeen een beschrijving gegeven van de handelwijze van FNG bij het omgaan met andersoortige gegevens (bijvoorbeeld interesses, demografische gegevens en gebruik van diensten). 

2. VERZAMELEN VAN INFORMATIE 

FNG en onze dienstverleners verzamelen de volgende informatie van- en over u: 

Registratie-informatie is de informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een bedrijfsdienst, bijvoorbeeld om een account aan te maken, een reactie te plaatsen, een nieuwsbrief te ontvangen of mee te doen aan een wedstrijd of sweepstake. Registratie-informatie omvat onder meer: naam, e-mailadres, geslacht, postcode en verjaardag. 

Openbare informatie en berichten bestaan uit door u geplaatste opmerkingen of content op de National Geographic Services en de gegevens over u die bij deze berichten of content worden geplaatst, zoals een naam, gebruikersnaam, opmerkingen, voorkeuren, status, profielinformatie en een foto. Openbare informatie en berichten zijn altijd openbaar, wat betekent dat ze voor iedereen beschikbaar zijn en in de zoekresultaten van externe zoekmachines kunnen worden getoond.

Informatie uit sociale media. Indien u via een socialemediadienst toegang zoekt tot of inlogt op een bedrijfsdienst of een bedrijfsdienst aansluit op een socialemediadienst, dan kan de informatie die wij verzamelen ook bestaan uit uw user ID en/of gebruikersnaam behorende bij die sociale mediadienst, alle informatie of content die de sociale mediadienst met ons mag delen wanneer u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, zoals uw profielfoto, e-mailadres of vriendenlijsten, en alle informatie die u in verband met die sociale mediadienst openbaar hebt gemaakt. Wanneer u via sociale mediadiensten toegang zoekt tot de National Geographic Services of wanneer u een bedrijfsdienst aansluit op de sociale mediadiensten, geeft u ons toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van deze informatie en content in overeenstemming met dit privacybeleid.

Activiteiteninformatie. Wanneer u toegang hebt tot en communiceert met de National Geographic Services, kunnen wij en onze service providers over deze bezoeken bepaalde informatie verzamelen. Bijvoorbeeld: om de verbinding met de National Geographic Services mogelijk te maken, ontvangen onze servers gegevens over uw computer, apparaat en browser, waaronder mogelijk uw IP-adres, type browser en overige informatie over software en hardware, en leggen zij deze informatie vast. Indien u vanaf een mobiele telefoon of een ander apparaat toegang krijgt tot de National Geographic Services, kunnen wij met inachtneming van de toepasselijke wetgeving de unieke identificatiecode van dat apparaat, de geolocatiegegevens (inclusief uw exacte informatie) of andere transactie-informatie voor dat apparaat verzamelen. 

Cookies en andere tracking-technologieën (zoals HTML-cookies, pixels, bakens en Adobe Flash-technologie, met inbegrip van zogenaamde Flash-cookies) bestaan uit kleine stukjes gegevens die vaak een niet-identificeerbare of anonieme unieke identificatiecode bevatten. Websites, apps en andere diensten zenden deze gegevens naar uw browser wanneer u voor het eerst een webpagina opvraagt en slaan vervolgens de gegevens op uw computer of andere device op, zodat de website of app toegang heeft tot informatie wanneer u de volgende keer pagina’s van die dienst opvraagt. Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van gegevens over uw gebruik van de National Geographic Services, zoals pagina’s die u hebt bezocht, de video's en andere content die u hebt bekeken, zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd en advertenties die u hebt gezien. 

Derden die de National Geographic Services ondersteunen door advertenties te leveren of diensten te verlenen, zoals de mogelijkheid om content te delen of het bijhouden van het totaal aan gebruiksstatistieken van de National Geographic Services, kunnen ook van deze technologieën gebruikmaken om soortgelijke informatie te verzamelen. FNG heeft geen zeggenschap over deze technologieën van derden en het gebruik ervan is onderworpen aan het privacybeleid van derden die van deze technologieën gebruikmaken. Zie voor meer informatie over advertentienetwerken van derden en soortgelijke entiteiten die van deze technologieën gebruikmaken: www.aboutads.info/consumers. Ga naar www.aboutads.info/choices om deze reclamepraktijken van advertentienetwerken en reclamediensten te blokkeren.

De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies accepteren, maar u kunt uw instellingen wijzigen zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd of vernieuwd, of u kunt alle cookies blokkeren. Raadpleeg de “Help”-functie van uw browser voor meer informatie. Gebruikers kunnen het gebruik van Flash-technologieën beheren met de Flash-beheertools die beschikbaar zijn op de website van Adobe; zie http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. NB: wanneer u bepaalde of alle cookies blokkeert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functies, content of persoonlijke instellingen die via de National Geographic Services beschikbaar zijn.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie op http://www.nationalgeographic.nl/cookiebeleid.

3. GEBRUIK EN OPENBAARMAKING

Wij gebruiken de informatie die wij van- en over u verzamelen om de National Geographic Services en functies aan u te leveren, bijvoorbeeld: om die diensten en functies te meten en te verbeteren; om uw ervaringen met zowel online- als offline National Geographic Services te verbeteren door voor u relevante en interessante content te leveren, waaronder reclame- en marketingboodschappen; om u de mogelijkheid te bieden te reageren op content en deel te nemen aan online games, wedstrijden of loyaliteitsprogramma’s; om u klantondersteuning te bieden en om te reageren op vragen. Wanneer de van- of over u verzamelde informatie u niet als een specifiek persoon identificeert of identificeerbaar maakt, kunnen wij die informatie voor ieder doeleinde gebruiken of delen met derden.

Wij gebruiken de informatie die wij van en over u hebben verzameld voor de volgende aanvullende doeleinden:

Dienstverleners in staat stellen ons te helpen bij het verlenen en beheren van de National Geographic Services. De informatie die wij van en over u verzamelen kan door ons beschikbaar  beschikbaar stellen gesteld worden aan bepaalde derden-dienstverleners, zoals opdrachtnemers, analysten en soortelijke partijen, agenten of sponsors, die ons helpen bij het analyseren en begrijpen van uw gebruik van onze diensten en het beheren en/of verlenen van de National Geographic Services. Deze dienstverleners mogen geen persoonsgegevens gebruiken voor een ander doeleinde dan de specifieke dienst die zij aan u en FNG verlenen. 

Een social sharing-functionaliteit bieden. Wanneer u inlogt met een account van een socialemediadienst of dat account koppelt aan een bedrijfsdienst, kunnen wij uw gebruikersnaam, foto en voorkeuren, maar ook uw activiteiten en reacties, delen met andere gebruikers van National Geographic Services en met uw vrienden die aan uw socialemediadienst zijn gekoppeld. Wij kunnen dezelfde informatie ook delen met de aanbieder van de socialemediadienst. Als u inlogt met een account van de National Geographic Services of dat account koppelt aan een socialemediadienst, geeft u ons toestemming om informatie die wij van en over u verzamelen te delen met de aanbieder van de socialemediadienst, andere gebruikers en uw vrienden. U begrijpt dat op het gebruik van de gedeelde informatie door de socialemediadienst het privacybeleid van de socialemediadienst van toepassing is. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze wijze worden gedeeld, koppel dan niet uw account bij de socialemediadienst aan uw account van de National Geographic Services en deel uw gegevens in de National Geographic Services niet met anderen.

Gezamenlijke (co-branded) diensten en functies bieden. Wij kunnen samen met een derde gezamenlijke diensten of functies aanbieden, zoals wedstrijden, sweepstakes of andere acties (“gezamenlijke diensten”). Deze gezamenlijke diensten kunnen op de National Geographic Services of op de dienst van de derde worden gehost. Op grond van deze relaties kunnen wij de door u verstrekte informatie in verband met de gezamenlijke dienst delen met de derde (voor zover u daarmee heeft ingestemd). Het gebruik van uw informatie door de derde wordt beheerst door het privacybeleid van de derde.
  
Relevante advertenties weergeven. FNG en onze dienstverleners kunnen de informatie die wij van en over u verzamelen gebruiken om relevante advertenties weer te geven wanneer u van de National Geographic Services of van een andere dienst gebruikmaakt. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, kunnen advertentienetwerken van derden en derden-adverteerders cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en te volgen, zoals demografische gegevens, afgeleide interesses, totaalgegevens en verkeer op de site om hen te helpen bij het weergeven van reclame die beter aansluit op uw interesses. Wij verwijzen naar ons Cookiebeleid voor meer informatie. Zie voor meer informatie over advertentienetwerken van derden en soortgelijke entiteiten die van deze technologieën gebruikmaken: www.aboutads.info. Ga naar www.aboutads.info/choices om deze reclamepraktijken van advertentienetwerken en reclamediensten te blokkeren.
  
Contact met u opnemen. FNG kan u van tijd tot tijd reclamemateriaal of kennisgevingen sturen met betrekking tot de National Geographic Services.

Wanneer u geen reclamemateriaal meer wilt ontvangen, dan kunt u uw accountinstellingen aanpassen of de afmeldinstructies onderaan elke e-mail volgen. Er zijn bepaalde serviceberichten per e-mail waarvoor u zich niet kunt afmelden, zoals berichten van wijzigingen in de National Geographic Services of in het beleid. Indien u een mobiele app hebt geïnstalleerd en u geen pushberichten meer wilt ontvangen, dan kunt u de instellingen op uw mobiele apparaat of via de app wijzigen.

Het delen met onze FNG ondernemingen. U bent er van op de hoogte / stemt er mee in dat FNG uw informatie met FNG ondernemingen kan delen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Dit kan betekenen dat uw gegevens naar landen worden doorgestuurd die mogelijk een ander beschermingsniveau bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europees Economische Ruimte. Een link naar de website met een lijst van FNG ondernemingen is te vinden aan het begin van dit privacybeleid. Gebruikers die gebruik maken van de diensten van dergelijke FNG ondernemingen worden gewezen op het afzonderlijke privacybeleid voor deze diensten, wat in sommige opzichten kan verschillen van dit privacybeleid.

De rechten van FNG en anderen beschermen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin FNG uw gegevens mag gebruiken en openbaar mag maken, zoals situaties waarin FNG te goeder trouw van mening is dat een dergelijk gebruik en dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is teneinde: (i) de wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van FNG, onze FNG ondernemingen of hun werknemers, agenten en opdrachtnemers te beschermen, af te dwingen of te verdedigen (waaronder het afdwingen van onze overeenkomsten en onze gebruiksvoorwaarden); (ii) de veiligheid en privacy van de gebruikers van de National Geographic Services of het publiek te beschermen; (iii) tegen fraude te beschermen of ten behoeve van risicobeheersing; (iv) aan de wet of een gerechtelijk bevel te voldoen; of (v) op verzoeken van het publiek en overheden in te gaan. 

Een fusie of verkoop van activa voltooien. Indien FNG haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of haar activa verkoopt of overdraagt of anderszins betrokken is bij een fusie of overdracht van al haar activiteiten of een aanzienlijk deel daarvan (waaronder mede wordt verstaan in relatie tot een faillissement of een daarmee te vergelijken situatie of procedure), kan FNG als onderdeel van die transactie uw gegevens overdragen aan de partij(en) die betrokken zijn bij de transactie.

4. BEVEILIGING

FNG heeft administratieve, technische, personele en fysieke maatregelen genomen om de informatie die FNG in haar bezit heeft te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegd gebruik, openbaarmaking of wijziging. 

5. TOEGANG DOOR GEBRUIKER EN CONTROLE

In sommige jurisdicties heeft u bepaalde rechten ten aanzien van de informatie die wij over u verwerken. Voor een verzoek om dergelijke informatie in te zien kunnen wij om een kleine vergoeding vragen om onze kosten te dekken voor het verschaffen van de gevraagde gegevens. U kunt mailen naar klantenservice@natgeo.nl of ons schrijven op het adres: De Passage 144, 1101 AX, Amsterdam Zuidoost als u hier meer informatie over wilt ontvangen.

Voor een verzoek tot toegang, inzage, correctie, verzet of een vergelijkbaar verzoek tot beperking van ons gebruik van de door u verstrekte informatie kunt u contact met ons opnemen op via de bovenstaande contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek te vergezellen van een naam, email adres, adres en telefoonnummer en om duidelijk aan te geven welke op welke informatie het verzoek betrekking heeft. We zullen proberen om u zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.

We geven u een groot aantal keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze verstrekking van uw informatie voor marketingdoeleinden. U kunt zich uitschrijven voor onze elektronische communicatie wanneer u niet langer prijs stelt op het ontvangen van dergelijke berichten via de daarvoor bedoelde uitschrijfknop op de www.nationalgeographic.nl pagina of door het volgen van de instructies in onze berichten.

6. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Updates van het privacybeleid. FNG kan dit privacybeleid wijzigen. Aan de ingangsdatum bovenaan dit privacybeleid kunt u zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra het herziene privacybeleid op de National Geographic Services is geplaatst. Wanneer wij materiële wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen die onze rechten verruimen ten aanzien van de informatie die we al van u hebben verzameld, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u een keuze bieden over het verdere gebruik van die informatie.

Gelinkte diensten. De National Geographic Services kunnen ook worden gelinkt naar sites die door derden worden geëxploiteerd en waarop advertenties kunnen worden getoond of waarop content, functionaliteiten, games, nieuwsbrieven, wedstrijden of sweepstakes of door derden ontwikkelde en onderhouden applicaties kunnen worden aangeboden. FNG is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden. Zodra u de National Geographic Services verlaat en bijvoorbeeld op een advertentie klikt, doet u er dan ook goed aan het toepasselijke privacybeleid van de andere dienst te raadplegen.

Verzameling van persoonlijke financiële gegevens door een betaaldienst. Wij kunnen in bepaalde gevallen een niet-gelieerde betaaldienst gebruiken waardoor u een product kunt aanschaffen of betalingen kunt verrichten (“betaaldienst”). Wanneer u een product wilt aanschaffen of een betaling wilt verrichten met behulp van een betaaldienst, wordt u doorverwezen naar de webpagina van een betaaldienst. Op alle door u verstrekte informatie aan een betaaldienst is niet dit privacybeleid, maar het toepasselijke privacybeleid van de betaaldienst van toepassing. Wij hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik door een betaaldienst van informatie die via een betaaldienst is verzameld.

Bewaring van gegevens. Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel zoals omschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. 

Vergeet niet dat ook nadat u uw account hebt beëindigd, bepaalde accountgegevens in sommige omstandigheden zichtbaar zullen blijven, bijvoorbeeld wanneer u informatie hebt gedeeld met sociale media of andere diensten. Het is mogelijk dat, vanwege technische toepassingen en beperkingen uw gegevens in cache worden opgeslagen en uw account niet meteen ontoegankelijk wordt voor anderen. Ook kunnen wij tot enige tijd na beëindiging backupgegevens op onze servers bewaren die betrekking hebben op uw account. We doen dit in het kader van fraudeopsporing, naleving van toepasselijke wetgeving en ons interne beveiligingsbeleid. Het is niet altijd mogelijk om al uw gegevens volledig te verwijderen. Dit komt door technische beperkingen en contractuele, financiële of wettelijke vereisten. 

Gevoelige informatie. Wij vragen u ons op- of via de National Geographic Services of anderszins geen gevoelige persoonsgegevens (zoals uw BSN, informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) te zenden en deze informatie ook niet openbaar te maken.

7. CONTACT

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

E-mail: 

klantenservice@natgeo.nl

Post:

Fox Networks Group Netherlands B.V.

De Passage 144

1101 AX Amsterdam Zuidoost

The Netherlands