Verhalen over oude, verloren beschavingen diep in het Amazonegebied gaan al eeuwenlang rond. Maar wat als ze waar zijn? In 2008 volgde National Geographic twee archeologen die bewezen dat dergelijke steden zich recht voor onze ogen bevonden. Nu, in 2018, laten nog meer ontdekkingen zien hoe omvangrijk en dichtbevolkt deze Amazone-beschavingen ooit waren.