Wat is wegwerpplastic?

Published 30 apr. 2019 12:55 CEST
Wat is wegwerpplastic?
Wat is wegwerpplastic?
Lees meer

bekijk videos

Stop met plastic0:20

Stop met Plastic

Stop met plastic0:29

Wat zijn microplastics?

Milieu5:45

Plastic 101

Stop met plastic2:36

City Clean-Up Nijmegen

Stop met plastic3:11

City Clean-Up Den Haag