12+
De Tegnùe-riffen aan de oostkant van de Venetiaanse lagune herbergen een grote rijkdom aan diersoorten, van zeeanemonen tot flitsende inktvissen.