Wereldkaart: waar zijn de meeste bosbranden?

Onder meer Indonesië, Australië en de Verenigde Staten werden dit jaar getroffen door hevige bosbranden. Door het steeds extremere klimaat op aarde komen deze branden veel frequenter voor, maar waar precies? Een wereldkaart van NASA geeft duidelijkheid.

Thursday, August 23, 2018,
Door Paul van Beem
Foto van NASA Earth Observations (NEO)

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 december 2015.

Aan de hand van gegevens verzameld door NASA’s Terra satelliet, maakte de ruimtevaartorganisatie een animatie (zie hieronder) waarop te zien is waar ter wereld sinds de eeuwwisseling (hevige) bosbranden voorkwamen. De kleuren, variërend van rood tot wit, zijn gebaseerd op het aantal – en niet de grootte – van branden binnen een gebied van duizend vierkante kilometer.

Vruchtbare landbouwgrond

Wie de kaart bekijkt ziet niet direct dat klimaatverandering de afgelopen vijftien jaar zorgde voor meer bosbranden, maar wel in welke gebieden het probleem het grootst is. Op bepaalde continenten – zoals in Noord-Amerika – komen bosbranden van nature voor. Ze zijn het gevolg van lange perioden van droogte of van blikseminslag, en zodoende moeilijk te voorkomen. In de Verenigde Staten wordt de schorskever vaak als boosdoener gezien, maar dat blijkt een onjuiste aanname.

In andere werelddelen spelen ook menselijke activiteiten een rol. In Zuid-Amerika (augustus-oktober) en Zuidoost-Azië (vroege voorjaar) brandt de lokale bevolking ieder jaar weer bewust stukken land af om nieuwe, zeer vruchtbare landbouwgrond te creëren. Dit is de oorzaak van het merendeel van de bosbranden op aarde. Volgens NASA vindt zeventig à tachtig procent van de totale verbranding van biomassa plaats in subtropische regio’s en gebieden rond de evenaar.

In Indonesië verwoesten bosbranden – die ontstaan als boeren land afbranden – grote delen van het tropisch regenwoud. Fotograaf Tim Laman bracht enkele dagen door op Borneo en Sumatra om dit probleem te onderzoeken. Zie hier een galerij van zijn foto’s.
Foto van Tim Laman

In tegenstelling tot de andere continenten blijft (West)-Europa vaak bespaard van oplaaiend vuur. Met zijn mediterraan klimaat wordt Spanje het vaakst getroffen. De heidebranden die we in Nederland en België kennen zijn qua omvang niet dusdanig groot dat ze op deze wereldkaart te zien zijn.

Broeikasgassen

Op de Amerikaanse site van National Geographic verscheen eind oktober een artikel waarin onderzoekers stellen dat rook van bosbranden jaarlijks ruim driehonderdduizend mensen het leven kost, voornamelijk in Azië en Afrika (ten zuiden van de Sahara). Bovendien zijn ze een bron van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen.

Wist je overigens dat sequoia’s, de hoogste bomen ter wereld, prima bestand zijn tegen bosbranden? Lees het artikel 'Sequoia's kunnen bosbrand goed aan'.

Lees meer