Op een steile rotswand langs de rivier de Umgeni in Durban een stad aan de oostkust van ZuidAfrika is een dure woonwijk verrezen Vanuit hun appartementenflats kijken de bewoners uit over het voetbalstadion Moses Madiba de Durban Country Club en honderden sloppen die op de hellingen zijn gebouwd

Op luchtopnamen die met drones zijn gemaakt, is de economische scheidslijn tussen stadswijken goed te zien. Met wegen, kanalen en hekken wordt het domein van de rijken gescheiden van dat van de armen.

De imposante beelden uit de serie Unequal Scenesvan Johnny Miller belichten het ongelijke ontwikkelingsniveau van verschillende stadswijken. Zo liggen in Mumbai krakkemikkige sloppen direct naast dure kantoorgebouwen. In Detroit blijven stukken grond onbebouwd terwijl de wijk ernaast floreert. Rond een rijke buurt in Zuid-Afrika staat een omheining die onder stroom staat. Deze landschappen laten zien hoe ongelijkheid binnen stedelijke agglomeraties door barrières (van mens en natuur) worden versterkt.

Fotograaf Johnny Miller woont in Zuid-Afrika. Meer van zijn werk is te vinden op zijn website. Volg hem op Instagram @millefotosa.

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op NationalGeographic.com