Het grote Shangqing-paleis was ruim vijfhonderd jaar de belangrijkste tempel voor de aanhangers van een populaire taoïstische stroming in China. Volgens verslagen was het de plek waar verschillende generaties Chinese keizers heengingen om hun rituelen uit te voeren.

Maar in 1930 brandde de tempel tot de grond toe af. Daarna tastten archeologen in het duister over de exacte locatie van de tempel.

Nu zijn, na een vier jaar durende opgraving, de resten van de tempel teruggevonden. Ze bevinden zich aan de voet van de berg Longhu in de oostelijke Chinese provincie Jiangxi.

Het is de grootste opgraving van een Chinees taoïstisch bouwwerk ooit.

Om de exacte locatie terug te vinden, moesten archeologen van het Jiangxi Provincial Research Institute of Archaeology een gebied afzoeken van ruim zeventien hectare groot. Uiteindelijk lukte het ze om ruim 4500 vierkante meter van de paleisgronden bloot te leggen.

Op een video van de locatie is te zien hoe uitgestrekt die gronden waren. Vandaag de dag rest alleen nog de eeuwenoude fundering, maar de archeologen willen de locatie beschermen en er tentoonstellingen organiseren om bezoekers informatie te geven over de historische tempel.

Het grote Shangqing-paleis werd gebouwd tijdens de Chinese Song-dynastie (960 - 1279 n.Chr.). In deze periode werden ook het confucianisme en boeddhisme aangehangen. Dankzij de steun van de keizers beleefden kunst en cultuur een hoogtepunt tijdens de Song-dynastie.

De archeologen vonden niet alleen de exacte locatie van de tempel, maar ook aardewerk, porseleinen voorwerpen en geglazuurde tegels van eeuwenoude schilderingen.

Xu Changqing, de directeur van het instituut zei in een interview met de Chinese televisiemaatschappij CCTV: “We hebben een duidelijk beeld gekregen van de basiskenmerken van de taoïstische activiteit hier. En we troffen bovenliggende geologische lagen aan uit de Song-, Yuan-, Ming- en Qing-dynastieën, en de architectuurstijlen uit deze perioden.”

Hoewel de vier jaar aan opgravingen er inmiddels op zitten, zijn de archeologen nog niet klaar met het onderzoek naar de locatie. Ze willen reconstrueren wanneer de tempel precies werd opgericht en hoe het culturele klimaat was waarin dat gebeurde.