De eeuwenoude constructie van een van de meest onregelmatige stukken van de Chinese Muur wordt gerepareerd. Werklieden riskeren hun leven bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Sinds 2005 wordt er gewerkt aan de restauratie van dit karakteristieke wereldwonder en de werkzaamheden aan het stuk van de muur bij Jiankou zijn fysiek zwaar.

Op 12 juni werd een video gemaakt van een deel van het zwaarste werk, waarop bouwvakkers te zien zijn die boven steile afgronden hangen. Ze zitten vast met een touw om hun middel terwijl ze cement aanbrengen op de steile wanden van de muur, terwijl anderen de touwen vasthouden. Zij hebben het lot van hun collega's letterlijk in handen: het is onwaarschijnlijk dat iemand een val van die hoogte overleeft.

In de video, die werd opgenomen door Live China, legt een bouwvakker uit waarom hij zijn leven riskeert voor de reparaties aan het eeuwenoude bouwwerk. Hij ziet het als een eer om het werk te doen.

“Het gaat vooral om metselwerk. Als je bang bent, kun je het niet doen, maar ik ben niet bang…het is heel gevaarlijk,” vertelt een man in de video.

“Het is heel gevaarlijk. Er staat daar beneden veel wind.”

Speciale stenen

Ook het vervoer van materiaal naar dit onherbergzame deel van de muur is een probleem. Omdat het pad zo steil is, moeten er ezels en muilezels aan te pas komen om de stenen te vervoeren, die soms wel ruim 150 kilo per stuk wegen.

Volgens de lokale krant Shanghai Daily wordt bij de restauratie zo veel mogelijk gebruikgemaakt van stenen die in de loop van de eeuwen uit de muur zijn gevallen. Stenen die speciaal voor de Chinese Muur gemaakt moeten worden, worden gefabriceerd aan de hand van historische voorbeelden, zodat de oorspronkelijk aanblik van het bouwwerk behouden blijft.

“We moeten het oorspronkelijke formaat en materiaal en de oorspronkelijk werkwijze gebruiken, zodat we de historische en culturele waarde zo veel mogelijk in stand laten,” stelde Sjeng Yongmao, die de leiding heeft over de restauratiewerkzaamheden, in de Shanghai Daily.

Het werk is vaak loodzwaar en voor het vervoer van materialen naar het werkterrein is een veertig minuten durende tocht per ezel nodig. De werkploegen dalen bij zonsondergang af van de berg en vertellen dat ze dan doodop zijn.

Nationale trots

De restauratie van de Chinese Muur is een kwestie van nationale trots, waardoor er bij iedere inbreuk op het oorspronkelijke aangezicht van de muur een storm van verontwaardiging losbarst. Zo kwam er een golf van kritiek op de restauratiewerkzaamheden die in september vorig jaar aan de muur werden gedaan, waarbij cement was gestort over een pad. De New York Times vergeleek de werkzaamheden met ‘een skateboardbaan van cement die in de wildernis is gestort.’

Het deel van de muur dat nu wordt gerestaureerd, staat bekend om zijn ruige schoonheid. Het werd gebouwd in de zeventiende eeuw, tijdens de Mingdynastie. Maar sommige delen van de muur zijn wel tweeduizend jaar oud.

Hoewel vaak ten onrechte wordt gedacht dat de muur vanuit de ruimte te zien is, wordt de Chinese Muur wel beschouwd als een van de zeven wereldwonderen en een van de grootste prestaties op het gebied van bouwkunst. Volgens de meest recente archeologische onderzoeken, die in 2012 werden uitgevoerd, is de muur naar schatting ruim 20.000 kilometer lang.

Honderden jaren geleden werd deze barrière gebruikt als verdedigingslinie en voor het heffen van belastingen op de invoer van goederen. Tegenwoordig is de muur een populaire toeristische trekpleister, met jaarlijks meer dan tien miljoen bezoekers.

De restauratie vindt plaats onder toezicht van de districtsbesturen, die van plan zijn om door te gaan met de werkzaamheden. In een gesprek met de South China Morning Post stelde Dong Yaohui van de China Great Wall Association dat de werkzaamheden die eerst werden uitgevoerd om toeristen te trekken nu worden verricht om het historische bouwwerk veilig te stellen voor toekomstige generaties.