Dit artikel verscheen in National Geographic Historia editie 1, 2020.

In Dasjoer, zo’n dertig kilometer ten zuiden van Caïro, ligt in de woestijn de knikpiramide van Snofroe (ook wel Sneferu). Het bouwen van piramiden nam met Snofroe een grote vlucht. Hij bouwde ook de Trappenpiramide van Meidoem en de rode piramide in Dasjoer. De laatste was de eerste ‘echte’ piramide, zoals die door latere farao’s van de vierde Dynastie werden geperfectioneerd. Snofroe was de vader van Choefoe (of Cheops), die bekend werd door de bouw van de Grote Piramide in Giza, even ten zuiden van Caïro. De knikpiramide heeft aan de onderzijde een hellingshoek van 54 graden, maar vanaf 47 meter hoogte knikt de wand naar binnen en wordt de hellingshoek 43 graden. In 1965 begon de piramide vanbinnen ernstige scheuren te vertonen, waarna zij voor het publiek werd gesloten.

Een kijkje in de binnenkant van de piramide
Een kijkje in de binnenkant van de piramide.
Alamy

Nu, na ongeveer een halve eeuw niet toegankelijk te zijn geweest, is een complexe restauratie voltooid en heeft het Egyptische ministerie van Oudheden de piramide heropend. In tegenstelling tot de binnenkant is de buitenzijde relatief ongeschonden. Het is een van de weinige van de ongeveer negentig Egyptische piramiden waarvan de oorspronkelijke kalkstenen bedekking nog gedeeltelijk intact is. Het is niet bekend in welke van de drie piramiden Snofroe uiteindelijk is begraven. Bezoekers kunnen de piramide binnengaan door een 79 meter lange gang die naar de grafkamers leidt.