10 maart 2016

Het is vijf jaar geleden dat een tsunami, veroorzaakt door een aardbeving buiten de oostkust van Japan, de kerncentrale van Fukushima trof. De vloedgolf leidde tot de grootste kernramp sinds Tsjernobyl, en nog steeds is het land vervuild.

De prefectuur Fukushima, die ooit bekend stond vanwege zijn vruchtbaarheid, is nu bezaaid met grote zwarte zakken met radioactieve bodemmaterialen, organische resten en stenen. Alles werd verwijderd van bouwland in een poging om de regio weer bewoonbaar te maken voor de families die hier al eeuwen woonden.

Tomioka
Tomioka.
James Whitlow Delano

Tomioka is jarenlang ontruimd geweest. Nog steeds staan er gebouwen die door de tsunami werden beschadigd, staan auto's die als blikjes heen-en-weer werden geworpen opgestapeld en zijn de frisdrankautomaten die door de tsunami werden aangevoerd niet opgeruimd. Op de achtergrond zijn stapels met zakken vol radioactieve grond zichtbaar.

Deze bosweg in Iitate-mura wordt ontsmet. Veel experts zijn bezorgd dat het bos, dat radioactieve isotopen kan vasthouden, een bron voor nieuwe verontreiniging vormt.

Kernafvalzakken
Kernafvalzakken.
James Whitlow Delano

In Iitate-mura begint een tijdelijke opslaglocatie voor verontreinigd materiaal langzaam permanent te worden.

De semipermanente opslagfaciliteiten in het nabijgelegen Futaba en Okuma zullen uiteindelijk 16 vierkante kilometer beslaan en het radioactieve afval wordt er 30 jaar lang opgeslagen. Ondertussen wordt gezocht naar een permanente locatie. Er zijn echter maar heel weinig burgers uit deze districten vol straling die geloven dat het afval daadwerkelijk wordt opgeruimd.

Werknemers bereiden een tijdelijke opslagplaats van straling decontaminatie voor
Werknemers bereiden een tijdelijke opslagplaats van straling decontaminatie voor.
Foto: James Whitlow Delano

De verontreinigde zakken op deze foto worden omringd door zakken met niet-verontreinigde grond. Een waterbestendige laag, uiterst links op de foto, zal het afval beschermen tegen regen. Veel mensen vragen zich echter af welk effect 30 jaar zonlicht, regen en sneeuw op de integriteit van de laag heeft. In een later stadium wordt een hek geplaatst om buitenstaanders te weren.

Futaba de dichtstbijzijnde stad bij de Fukushima Daiichi Kernreactor
Futaba, de dichtstbijzijnde stad bij de Fukushima Daiichi Kernreactor.
James Whitlow Delano

Futuba, het dorp dat het dichtst bij de centrale is gelegen, blijft te radioactief om door mensen te worden bewoond. Dat zal naar verwachting nog lange tijd zo blijven. Ambtenaren schatten dat de jaarlijkse dosis straling voor inwoners 50 millisievert blijft bedragen. Volgens het Internationaal Atoomenergie Agentschap is de jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid straling van natuurlijke bronnen 2,4 millisievert. Medische, zakelijke en industriële activiteiten kunnen die hoeveelheid verdubbelen.

Een stralingsdetector
Een stralingsdetector.
James Whitlow Delano

Een stralingsmonitor in de open lucht in Iitate-mura meet een straling die vijf keer hoger is dan het normale omgevingsniveau in Japan. Dergelijke monitors zijn heel gewoon in de prefectuur Fukushima, waar na explosies in de energiecentrale radioactieve neerslag terechtkwam. Arbeiders zijn begonnen met het ontsmetten van velden in het gebied binnen een straal van twintig kilometer rondom de centrale. Het gebied was oorspronkelijk niet toegankelijk, maar is nu opengesteld voor arbeiders. Het is niettemin te radioactief om er te kunnen wonen. Vijf jaar later lijkt het ontsmettingswerk een eindeloze klus.

Werkers beginnen met het opruimen van de getroffen gebieden
Werkers beginnen met het opruimen van de getroffen gebieden.
Foto: James Whitlow Delano