Skip to Content

Fotoserie: 24x wonderlijke planten onder de microscoop

Een buitenaards object? Futuristische keramiek? Nee, deze ingewikkelde structuren kun je waarnemen onder een microscoop!
Om zich voort te planten versmelten mossen hun sperma en eitjes tot cellen die daarna uitgroeien tot steeltjes met daaraan een capsule hier in een dwarsdoorsnede te zien De sporen komen tot wasdom in de capsule en worden na het openbarsten van hun behuizing op de wind meegevoerdpinterest icon
Marek Miś, Science Source
Advertentie - Lees hieronder verder
1
Om zich voort te planten versmelten mossen hun sperma en eitjes tot cellen die daarna uitgroeien tot steeltjes met daaraan een capsule hier in een dwarsdoorsnede te zien De sporen komen tot wasdom in de capsule en worden na het openbarsten van hun behuizing op de wind meegevoerd
Marek Miś, Science Source
Om zich voort te planten versmelten mossen hun sperma en eitjes tot cellen, die daarna uitgroeien tot steeltjes met daaraan een capsule (hier in een dwarsdoorsnede te zien). De sporen komen tot wasdom in de capsule en worden na het openbarsten van hun behuizing op de wind meegevoerd.
2
De gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum werd voor het eerst in 1875 wetenschappelijk beschreven en is een vaste plant die op schaduwrijke plekken in gematigde zones in Europa en Azi groeit Aan elke uitstaande stengel hier in dwarsdoorsnede hangen klokjes en acht tot zeventien blaadjes
Marek Miś, Science Source
De gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum) werd voor het eerst in 1875 wetenschappelijk beschreven en is een vaste plant die op schaduwrijke plekken in gematigde zones in Europa en Azië groeit. Aan elke uitstaande stengel (hier in dwarsdoorsnede) hangen klokjes en acht tot zeventien blaadjes.
3
Huidmondjes of stomata zijn porin die planten gebruiken voor het uitwisselen van gassen Hier zijn ze in de opperhuid van het blad van een lelietjevandalen Convallaria majalis te zien Elke porie wordt geflankeerd door twee sluitcellen die zich openen en sluiten door het opnemen of uitscheiden van water
Marek Miś, Science Source
Huidmondjes of stomata zijn poriën die planten gebruiken voor het uitwisselen van gassen. Hier zijn ze in de opperhuid van het blad van een lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) te zien. Elke porie wordt geflankeerd door twee sluitcellen, die zich openen en sluiten door het opnemen of uitscheiden van water.
Advertentie - Lees hieronder verder
4
Tientallen soorten van het bomengeslacht linde groeien in alle gematigde regios van het noordelijk halfrond Op de foto is een dwarsdoorsnede van de stam van een linde te zien In NoordAmerika wordt de boom vaak aangeduid als basswood op de Britse eilanden als lime tree
Greg Dale, National Geographic Creative
Tientallen soorten van het bomengeslacht linde groeien in alle gematigde regio’s van het noordelijk halfrond. Op de foto is een dwarsdoorsnede van de stam van een linde te zien. In Noord-Amerika wordt de boom vaak aangeduid als basswood, op de Britse eilanden als lime tree.
5
Pollen zitten vast op de helmknop van een vergeetmijnietje Helmknopjes zijn de pollenrijke kussentjes aan het uiteinde van de meeldraden de mannelijke geslachtsorganen van een bloem
Martin Oeggerli, National Geographic Creative
Pollen zitten vast op de helmknop van een vergeet-mij-nietje. Helmknopjes zijn de pollenrijke kussentjes aan het uiteinde van de meeldraden, de mannelijke geslachtsorganen van een bloem.
6
De methode waarbij mossen zich met behulp van capsules voortplanten is in de evolutie van kussenplanten een spectaculair succes gebleken botanici hebben zon tienduizend soorten bladmossen gedentificeerd terwijl er ook gefossiliseerde mossen van ruim driehonderd miljoen jaar oud zijn gevonden
Marek Miś, Science Source
De methode waarbij mossen zich met behulp van capsules voortplanten, is in de evolutie van kussenplanten een spectaculair succes gebleken: botanici hebben zo’n tienduizend soorten bladmossen geïdentificeerd terwijl er ook gefossiliseerde mossen van ruim driehonderd miljoen jaar oud zijn gevonden.
Advertentie - Lees hieronder verder
7
Pollen verzamelen zich op de helmknop van een leverbloempje Hepatica sp
Marek Miś, Science Source
Pollen verzamelen zich op de helmknop van een leverbloempje (Hepatica sp.).
8
Deze fascinerende bolvormen zijn pollen van de krokus een geslacht van bedektzadigen uit de lissenfamilie
Marek Miś, Science Source
Deze fascinerende bolvormen zijn pollen van de krokus, een geslacht van bedektzadigen uit de lissenfamilie.
9
Als je 1400 van deze pollen van de boswilg Salix caprea achter elkaar zou leggen zouden ze een rij van maar tweenhalve centimeter vormen
Martin Oeggerli, National Geographic Creative
Als je 1400 van deze pollen van de boswilg (Salix caprea) achter elkaar zou leggen, zouden ze een rij van maar tweeënhalve centimeter vormen.
Advertentie - Lees hieronder verder
10
Groene algen zitten op de buitenkant van de twijg van een lork Larix sp hier in dwarsdoorsnede te zien Algen zijn fotosynthetische waterorganismen die als eencelligen of in kolonies of eenvoudige matten leven Hoewel veel algen als planten worden beschouwd zijn andere officieel bacterin of protisten
Marek Miś, Science Source
Groene algen zitten op de buitenkant van de twijg van een lork (Larix sp.), hier in dwarsdoorsnede te zien. Algen zijn fotosynthetische waterorganismen die als eencelligen of in kolonies of eenvoudige matten leven. Hoewel veel algen als planten worden beschouwd, zijn andere officieel bacteriën of protisten.
11
De opperhuid van het blad van een leverbloempje Hepatica sp is bedekt met huidmondjes of stomata Omdat huidmondjes gassen in het plantenweefsel toelaten is hun aantal gerelateerd aan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer Als er meer CO2 beschikbaar is heeft de plant minder huidmondjes nodig om genoeg van het gas op te nemen en andersom Aan de hand van deze relatie hebben wetenschappers fossiele bladeren onderzocht en het niveau aan CO2 in de atmosfeer gedurende de afgelopen driehonderd miljoen jaar kunnen reconstrueren
Marek Miś, Science Source
De opperhuid van het blad van een leverbloempje (Hepatica sp.) is bedekt met huidmondjes of stomata. Omdat huidmondjes gassen in het plantenweefsel toelaten, is hun aantal gerelateerd aan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Als er meer CO2 beschikbaar is, heeft de plant minder huidmondjes nodig om genoeg van het gas op te nemen, en andersom. Aan de hand van deze relatie hebben wetenschappers fossiele bladeren onderzocht en het niveau aan CO2 in de atmosfeer gedurende de afgelopen driehonderd miljoen jaar kunnen reconstrueren.
12
Aspergestengels zitten vol vaatbundels die het interne transportweefsel van planten vormen De grote buitenste vaatbundels vormen het xyleem waardoorheen water en opgeloste voedingsstoffen vanuit de wortels naar andere plantendelen worden vervoerd De kleinere interne kanalen vormen het floem waardoorheen suikers vanuit de bladeren naar de rest van de plant worden getransporteerd
Marek Miś, Science Source
Aspergestengels zitten vol vaatbundels, die het interne transportweefsel van planten vormen. De grote buitenste vaatbundels vormen het xyleem, waardoorheen water en opgeloste voedingsstoffen vanuit de wortels naar andere plantendelen worden vervoerd. De kleinere interne kanalen vormen het floëem, waardoorheen suikers vanuit de bladeren naar de rest van de plant worden getransporteerd.
Advertentie - Lees hieronder verder
13
Verschillende soorten mossen vertonen zeer uiteenlopende interne structuren De meeste mossen hebben geen vaatweefsel maar mossoorten van het geslacht Lycopodium op de foto hebben een uitgebreid intern vaatstelsel  waardoor ze hoger en groter kunnen worden
Marek Miś, Science Source
Verschillende soorten mossen vertonen zeer uiteenlopende interne structuren. De meeste mossen hebben geen vaatweefsel, maar mossoorten van het geslacht Lycopodium (op de foto) hebben een uitgebreid intern vaatstelsel – waardoor ze hoger en groter kunnen worden.
14
Schimmels infiltreren een naald van een den Pinus sp die hier van opzij is te zien Net als dieren kunnen planten ten prooi vallen aan infecties Verwacht wordt dat de uitwerking van deze ziekten zal veranderen als gevolg van de klimaatverandering Planten krijgen te maken met hogere temperaturen en meer of minder water dan ze gewend waren
Marek Miś, Science Source
Schimmels infiltreren een naald van een den (Pinus sp.), die hier van opzij is te zien. Net als dieren kunnen planten ten prooi vallen aan infecties. Verwacht wordt dat de uitwerking van deze ziekten zal veranderen als gevolg van de klimaatverandering. Planten krijgen te maken met hogere temperaturen en meer of minder water dan ze gewend waren.
15
Cellen van Micrasterias truncata een eencellige sieralg zweven in de buurt van een paar blaadjes veenmos Deze zoetwateralg werd voor het eerst in 1848 wetenschappelijk beschreven en ontleent zijn naam aan zijn tweezijdige voorkomen
Marek Miś, Science Source
Cellen van Micrasterias truncata, een eencellige sieralg, zweven in de buurt van een paar blaadjes veenmos. Deze zoetwateralg werd voor het eerst in 1848 wetenschappelijk beschreven en ontleent zijn naam aan zijn tweezijdige voorkomen.
Advertentie - Lees hieronder verder
16
Glinsterend in gepolariseerd licht zweeft een eencellige Netriumalg naast een blaadje veenmos
Marek Miś, Science Source
Glinsterend in gepolariseerd licht, zweeft een eencellige Netrium-alg naast een blaadje veenmos.
17
Een buitenaards object Futuristische keramiek Deze ingewikkelde structuur is in feite het siliciumskeletje van een diatoom een type fotosynthetisch plankton Hoewel diatomen minuscuul zijn zorgen ze gezamenlijk voor ongeveer een vijfde van alle fotosynthese op aarde waardoor ze de voedselketen op aarde in stand houden en ons reusachtige hoeveelheden zuurstof leveren
The Natural History Museum, London, Science Source
Een buitenaards object? Futuristische keramiek? Deze ingewikkelde structuur is in feite het siliciumskeletje van een diatoom, een type fotosynthetisch plankton. Hoewel diatomen minuscuul zijn, zorgen ze gezamenlijk voor ongeveer een vijfde van alle fotosynthese op aarde, waardoor ze de voedselketen op aarde in stand houden en ons reusachtige hoeveelheden zuurstof leveren.
18
Het is n groot feest in een perifyton een verzameling bacterin algen en andere kleine organismen die op afzettingen in zee aankoekt Tot de vele bewoners van een perifyton behoren vaak ook zonnediertjes links en fotosynthetische diatomen rechts
Marek Miś, Science Source
Het is één groot feest in een perifyton, een verzameling bacteriën, algen en andere kleine organismen die op afzettingen in zee aankoekt. Tot de vele bewoners van een perifyton behoren vaak ook zonnediertjes (links) en fotosynthetische diatomen (rechts).
Advertentie - Lees hieronder verder
19
De stekelige en tweelobbige algensoort Xanthidium antilopaeum zou niet misstaan als kunstvoorwerp in een huis van architect Frank Lloyd Wright Deze soort werd voor het eerst in 1849 wetenschappelijk beschreven
Marek Miś, Science Source
De stekelige en tweelobbige algensoort Xanthidium antilopaeum zou niet misstaan als kunstvoorwerp in een huis van architect Frank Lloyd Wright. Deze soort werd voor het eerst in 1849 wetenschappelijk beschreven.
20
Ruim 215 plantenfamilies maken kristallen van calciumoxalaat aan Sommige van deze kristallen zoals dit exemplaar in een spinazieblaadje Spinacia oleracea nemen de vorm van doornige bolletjes genaamd drusen aan en helpen de plant bij de verdediging door planteneters te irriteren
Marek Miś, Science Source
Ruim 215 plantenfamilies maken kristallen van calciumoxalaat aan. Sommige van deze kristallen, zoals dit exemplaar in een spinazieblaadje (Spinacia oleracea), nemen de vorm van doornige bolletjes genaamd ‘drusen’ aan en helpen de plant bij de verdediging door planteneters te irriteren.
Watch Next
 
preview for Wetenschap - Curated

Wetenschap

Onderzoekers nemen monsters van de maaginhoud van tzi de Ijsman om precies te kunnen bepalen uit welke plantaardige en dierlijke ingredinten zijn laatste maaltijd bestond

5 verrassende feiten over Ötzi de ijsmummie

saturnus en zijn iconische ringenstelsel

Het ontstaan van Saturnus' iconische ringen

perseverance rover op mars

Alles wat je wil weten over Mars

op een angiogram die door personeel van het universitair ziekenhuis van de university of virginia is afgenomen is het bloedvatenstelsel in de hersenen van een patint te zien hoofdpijn die ontstaat na besmetting met het sarscov2virus kan het gevolg zijn van een aantasting op microvasculair niveau van de drielingzenuw

Dit zijn de oorzaken van hoofdpijn bij corona

Advertentie - Lees hieronder verder
Advertentie - Lees hieronder verder