Milieu

Foto’s: Het groen van de aarde met hoge resolutie in kaart gebracht

Deze satellietbeelden tonen de vegetatie van onze planeet als nooit tevoren.

Door Christine Dell’Amore
Foto's Van MAP COURTESY NASA/NOAA

22 juni 2013

Met behulp van de Suomi-NPP-satelliet van de NASA en de Amerikaanse National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) kunnen wetenschappers nu de subtiele verschillen detecteren in het groen van onze planeet, dat een kwart van het landoppervlak op aarde bedekt. De opnamen werden tussen april 2012 en april 2013 gemaakt en laten volgens de NOAA zien dat de donkerste groene tinten de meest weelderige gebieden vertegenwoordigen, terwijl de vaalgroene kleuren gebieden met een schaarsere vegetatie aanduiden, als gevolg van sneeuw, droogte, rotsen of stedelijke gebieden. Het in kaart brengen van de vegetatie op aarde is van praktisch nut, bijvoorbeeld voor weersvoorspellingen of voor het onderzoek naar het best mogelijke gebruik van landbouwgrond. 

Lees meer