22 juni 2013

Met behulp van de Suomi-NPP-satelliet van de NASA en de Amerikaanse National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) kunnen wetenschappers nu de subtiele verschillen detecteren in het groen van onze planeet, dat een kwart van het landoppervlak op aarde bedekt. De opnamen werden tussen april 2012 en april 2013 gemaakt en laten volgens de NOAA zien dat de donkerste groene tinten de meest weelderige gebieden vertegenwoordigen, terwijl de vaalgroene kleuren gebieden met een schaarsere vegetatie aanduiden, als gevolg van sneeuw, droogte, rotsen of stedelijke gebieden. Het in kaart brengen van de vegetatie op aarde is van praktisch nut, bijvoorbeeld voor weersvoorspellingen of voor het onderzoek naar het best mogelijke gebruik van landbouwgrond.

Nijl van smaragd De voor het leven in de regio zo belangrijke Nijl ziet er uit als het blad van de ginkgoboom terwijl hij zich vanuit het zuiden door Egypte slingert Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden gemaakt tussen 9 en 15 juli 2012De witte stippen in de groene delta zijn de stedelijke gebieden van NoordEgypte Verken een interactieve versie van de groene kaarten
Nijl van smaragd De voor het leven in de regio zo belangrijke Nijl ziet er uit als het blad van de ginkgoboom terwijl hij zich vanuit het zuiden door Egypte slingert. Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden, gemaakt tussen 9 en 15 juli 2012. De witte stippen in de groene delta zijn de stedelijke gebieden van Noord-Egypte. (Verken een interactieve versie van de groene kaarten.)
NASA, Noaa

Mississippigroen De rivier de Mississippi en zijn vele zijtakkenhier in een lichter groenmonden uit in de Golf van Mexico Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden gemaakt tussen 25 en 31 maart van dit jaarVeertig procent van de zoutmoerassen in de continentale VS liggen in het gebied waar de Mississippi en de Golf van Mexico elkaar ontmoeten
Mississippi-groen De rivier de Mississippi en zijn vele zijtakken—hier in een lichter groen—monden uit in de Golf van Mexico. Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden, gemaakt tussen 25 en 31 maart van dit jaar. Veertig procent van de zoutmoerassen in de continentale VS liggen in het gebied waar de Mississippi en de Golf van Mexico elkaar ontmoeten.
NASA, Noaa
Vruchtbare sikkelDe rivieren Tigris en Eufraat creren een vruchtbare halve maan door heel CentraalIrak Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden gemaakt tussen 12 en 18 november 2012Hoewel wolken de satellietopnamen vaak blokkeren zijn er gedurende een periode van twee weken meestal genoeg heldere dagen waarop een foto gemaakt kan worden volgens de website van de NOAA
Vruchtbare sikkel De rivieren Tigris en Eufraat creëren een vruchtbare halve maan door heel Centraal-Irak. Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden, gemaakt tussen 12 en 18 november 2012. Hoewel wolken de satellietopnamen vaak blokkeren, zijn er gedurende een periode van twee weken meestal genoeg heldere dagen waarop een foto gemaakt kan worden, volgens de website van de NOAA.
NASA, Noaa
Ruimte lange de rivier Landbouwgrond glooit aan weerszijden van de rivier de Platte midden die door de staat Nebraska in de Amerikaanse Midwest stroomt Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden gemaakt tussen 22 en 28 juli 2012De regio is verantwoordelijk voor zon veertig procent van de jaarlijkse masproductie in de VS volgens gegevens van de NOAA
Ruimte lange de rivier Landbouwgrond glooit aan weerszijden van de rivier de Platte (midden), die door de staat Nebraska in de Amerikaanse Midwest stroomt. Deze afbeelding werd samengesteld uit verschillende satellietbeelden, gemaakt tussen 22 en 28 juli 2012. De regio is verantwoordelijk voor zo’n veertig procent van de jaarlijkse maïsproductie in de VS, volgens gegevens van de NOAA.
NASA, Noaa
Hoge pieken De bergketens van de Rocky Mountains de Cascade Range en de Coast Mountains van het noordwesten van de VS lijken op onderdelen van de menselijke hersenen in deze afbeelding die werd samengesteld uit meerdere satellietbeelden gemaakt tussen 11 en 17 juni 2012De witte gebieden duiden hoger gelegen gebieden met minder vegetatie aan Midden onderaan de foto zijn aardappelvelden en andere akkers te zien waar de Rockies plaatsmaken voor de plains van Idaho
Hoge pieken De bergketens van de Rocky Mountains, de Cascade Range en de Coast Mountains van het noordwesten van de VS lijken op onderdelen van de menselijke hersenen, in deze afbeelding die werd samengesteld uit meerdere satellietbeelden, gemaakt tussen 11 en 17 juni 2012. De witte gebieden duiden hoger gelegen gebieden met minder vegetatie aan. Midden onderaan de foto zijn aardappelvelden en andere akkers te zien, waar de Rockies plaatsmaken voor de plains van Idaho.
NASA, Noaa