Door de dikke grijze mist is Hongkong op foto’s bijna niet meer te zien.

De stad wordt bedekt door een laag smog die wordt verergerd door de weersomstandigheden, met name de wind. De skyline langs de kust is nauwelijks zichtbaar en de schepen in de drukke haven van de regio lijken op geestverschijningen.

Volgens de World Air Quality Index is het niveau van luchtvervuiling in de stad ongezond. Deze beoordeling wordt gebaseerd op metingen die ieder uur plaatsvinden van vervuilende stoffen als fijnstof en koolstof.

Onderzoeken wijzen uit dat blootstelling aan fijnstof kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en longaandoeningen. De kleine deeltjes worden bij inademing opgenomen in de longen en kunnen in de bloedbaan terechtkomen.

Pas later in de week zal een aanzienlijke verbetering optreden in de situatie, maar risicogroepen als chronisch zieken of ouderen lopen dan nog steeds het risico op ademhalingsproblemen.

Het nieuwsagentschap AFP meldt dat inwoners die zich naar buiten wagen moeite hebben om te ademen.

Door een mist van vervuiling is de skyline van Hongkong te zien op 9 januari 2017 Op zondag bereikte de luchtvervuiling een gevaarlijk niveau in Hongkong dat erg grote gezondheidsrisicos met zich meebracht Oorzaak was een moessonwind uit het noordoosten die smog vanuit het vasteland de stad in blies

Historisch probleem

Door de situatie van deze week wordt weer duidelijk hoeveel het land nog moet doen om de luchtvervuiling aan te pakken waarmee het al zo lang worstelt.

In 2013 werd in Hongkong een Clean Air Plan van kracht om de drie grootste vervuilers in de stad aan te pakken: energiecentrales, schepen en motorvoertuigen.

Vooral de vervuiling op straatniveau door dieselvoertuigen levert gezondheidsproblemen op voor de ruim zeven miljoen inwoners van Hongkong.

Volgens de website van het officiële milieuagentschap van Hongkong leidde een plan uit 2016 om vervuiling op straatniveau aan te pakken inderdaad tot een reductie van het aantal vervuilende voertuigen.

De regio kreeg pas in de jaren tachtig te maken met luchtvervuiling, dankzij de snelle urbanisatie en industrialisatie.

This week's conditions are a reminder of how far the country still has to go to improve its historically bad air pollution.

In Hong Kong, a clean air plan was put in place in 2013 to tackle the three biggest contributors to the city's bad air: power plants, marine vessels, and motor vehicles.

Street-level pollution from diesel vehicles has been a particularly pervasive health issue for the more than seven million people that live in Hong Kong.

A 2016 plan to address street-level pollution has been effective in reducing roadside air pollutants, according to the Hong Kong government's environmental agency website.

Winterproblemen

Ondanks de beschermende maatregelen die de stad nam, is de stad nog steeds zeer kwetsbaar voor weersomstandigheden zoals zeewind, die ervoor zorgt dat er vooral in de winter vervuiling blijft hangen.

China implementeerde slechts vijf jaar geleden het National Air Quality Action Plan, dat werd gepresenteerd als “oorlog tegen de vervuiling”.

In een rapport dat Greenpeace eerder deze maand uitbracht, stelde de milieuorganisatie dat er door deze wetgeving een ‘enorme verbetering van de luchtkwaliteit’ was opgetreden in het oosten van China. Maar de sinds 2016 opgeleefde vraag naar steenkool dreigt die verbeteringen weer teniet te doen.