Binnenkort is het zover: de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden gaan voor het eerst op een kier sinds de permanente afsluiting in 1970. Hierdoor is er weer een open verbinding tussen de Rijn, de Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaan er dan niet meteen getijden met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben.

Daarom bouwt het Wereld Natuur Fond een eiland bij Middelharnis, middenin het Haringvliet. Op en rond de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels volop gelegenheid om te broeden en eten te zoeken.

De Kluut

Herstel van de natuur

Het openen van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier en het terugbrengen van de verloren deltanatuur. Het Haringvliet wordt zo weer een internationaal kruispunt voor vogels en vissen.

Bas Roels, senior adviseur zoetwater bij WWF: "Op die locatie lag al een natuurlijke zandbank, maar deze is door het wegvallen van eb en vloed onder water verdwenen. Daarom wordt er een nieuwe zandbank aangelegd van zo'n zes hectare. Een deel hiervan komt permanent boven water en daar kunnen soorten zoals kleine plevier en sterns broeden. De ondiepe oevers zijn een uitstekend foerageergebied voor soorten zoals kluut en lepelaar. Allemaal soorten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.”