Een bericht van Gary E. Knell, President van de National Geographic Society:

National Geographic staat voor explo­ratie van de wereld, al 129 jaar lang. Al 33 jaar werken we daarbij samen met een bijzondere partner: Rolex, fabri­kant van horloges die onderzoekers droegen op hun missies naar ’s werelds diepste oceanen en hoogste pieken. Ook in de toekomst zal Rolex baan­ brekende projecten op het raakvlak van natuurbeheer en wetenschap blijven steunen.

Met Rolex delen wij de passie om het onbekende te verkennen. Ook delen we een gevoel van verantwoordelijkheid jegens onze planeet en het besef dat het van groot belang is haar te bescher­men. Ik ben daarom verheugd een nieuwe, intensieve samenwerking aan te kondigen – een precedent in de ge­schiedenis van National Geographic.

Wat staat ons voor ogen? Het ver­ groten van de menselijke kennis. Het creëren van bewustwording van zowel de uitdagingen waarvoor onze planeet staat als de schoonheid die zij ons te bieden heeft. En het ondersteunen van een volgende generatie onderzoekers bij haar zoektocht naar wegen die een gezonde en duurzame toekomst dichterbij brengen.

Om deze doelen te bereiken, willen we ons in de komende vijf jaar richten op drie kwetsbare delen van de wereld: de oceanen, de poolgebieden en het hooggebergte. We organiseren en gaan mee op wetenschappelijke expedities, we helpen bij het vinden van nieuwe, innovatieve onderzoekstechnieken om de wereld te verkennen en organiseren activiteiten die de publieke steun voor natuurbescherming bevorderen.

Om zo veel mogelijk mensen overal ter wereld te bereiken, zullen we via de kanalen van National Geographic met regelmaat over deze samenwerking berichten. We denken onder meer aan digitale verhalen, video’s, virtualreality­ ervaringen, posts op sociale media, tv­ programma’s en tijdschriftartikelen.

Met Rolex vertrekken we op een reis die het ons mogelijk maakt geweldige explorers, zoals boven afgebeeld, te blijven ondersteunen. Na zo veel jaren van samenwerking ligt er een stevige basis waarop we kunnen voortbouwen. We hopen dat u ons op deze reis naar de toekomst wilt vergezellen.