Vluchtelingenkinderen kampen met blijvende psychische trauma’s