Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie en is dé organisatie

als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Ze richten zich op vier

doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie.

Samen met anderen werken ze aan het oplossen van de grootste natuur- en milieu-uitdagingen op de Noordzee, onder meer door het organiseren van Beach Cleanups.

Gezondheid van het ecosysteem

Een schone zee betekent een zee met schone schepen, zonder drijvend afval, met een schone bodem en goede waterkwaliteit. Ieder gebruiker, van recreant tot visser, schipper tot energieleverancier, verpakker tot consument, we delen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid.

Schonere zee

Vergeleken met enkele decennia geleden is de Noordzee schoner. Dankzij goede wet- en regelgeving en handhaving zijn een aantal belangrijke problemen aangepakt: in 2013 is het lozen van afval in zee verboden volgens in internationale wetgeving. Toch zijn de zee en de stranden nog lang niet schoon. Er spoelt nog veel afval aan en een groot deel daarvan is plastic. Dit milieuprobleem vraagt om maatwerk en combinaties van lokale, nationale, regionale en internationale maatregelen.

Effectieve regelgeving

Samen met het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid werkt Stichting De Noordzee aan een schone en afvalvrije Noordzee. Ze richten zich daarbij op de bronnen van het afval: met name de maritieme sector en de consument. Stichting De Noordzee agendeert, deelt kennis, gaat in dialoog met de veroorzakers en stelt oplossingen voor aan beleidsmakers en politici voor effectieve regelgeving en goede handhaving op zee en op land.