De zware olievervuiling door de Union Oil Company in februari 1969 waarbij ruim tweeduizend vierkante kilometer zee en kustgebied bij het Californische Santa Barbara met zware olie werd besmeurd werd uitgebreid op tv vertoond en bracht senator Gaylord Nelson van Wisconsin ertoe om in 1970 de eerste Earth Day te organiseren Datzelfde jaar werd de National Environmental Policy Act van kracht waardoor voortaan bij elke belangrijke beslissing van de federale overheid de uitwerking op het milieu moest worden meegewogen

De allereerste Earth Day werd georganiseerd in de VS in 1970. Naar schatting twintig miljoen gingen mensen de straat op om te demonstreren voor een beter milieubeleid. Aangespoord door die mobilisatie, nam het Amerikaanse Congres binnen vijf jaar enkele van de meest vérstrekkende milieuwetten uit de Amerikaanse geschiedenis aan: de vorming van de Environmental Protection Agency (EPA)(1970) en de afkondiging van de Clean Air Act (1970), de Clean Water Act (1972), de Marine Mammal Protection Act (1972) en de Safe Drinking Water Act(1974).

Sinds die eerste voortvarende maatregelen is het momentum achter de milieubeweging in de loop der jaren groter en kleiner geweest, maar elk jaar werd er wereldwijd wel iets gedaan om het milieu beter te beschermen.

Deze week kwamen vertegenwoordigers van de landen in de wereld bijeen voor de VN-klimaattopin New York, om haalbare plannen proberen op te stellen om tegen het jaar 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 45 procent te hebben teruggedrongen en in 2050 een zero-uitstoot te bereiken.

Tegelijkertijd hebben wij 49 doorbraken op milieugebied bijeengezocht – eentje voor bijna elk jaar sinds die eerste Earth Day – om een overzicht te bieden van wat er tot nu toe is bereikt en hoeveel er nog te doen valt.

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op NationalGeographic.com