National Geographic staat de hele maand juni in het teken van #STOPMETPLASTIC. Zo vestigen we de aandacht op de plasticsoep in oceanen en het overmatige gebruik van wegwerpplastic. Lees meer over wat jijzelf kunt doen om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen.

In 2011 vond Lisa Becking, als marien bioloog verbonden aan de Wageningen Universiteit, veertig zoutwatermeren in de Indonesische provincie West-Papoea. De meren ontstonden na de laatste ijstijd en er hebben zich bijzondere soorten ontwikkeld, stelde Becking vast bij een grootschalige inventarisatie die mede door National Geographic werd gefinancierd.

Bijna jaarlijks komt ze er terug voor nader onderzoek naar het vermogen van sponzen, kwallen en schelpdieren om zich aan te passen aan veranderingen in hun leefomgeving. Inmiddels zijn de meren makkelijker te bereiken. De bevolking is opgerukt en bovendien komen er nu soms toeristen. “Je ziet het afval naderen”, zegt Becking. “De meren zijn niet langer ongerept.”

Gidsen worden getraind om te helpen de vervuiling tegen te gaan. De belangrijkste regel: laat geen afval achter, neem alles mee terug. De vraag is of soorten zich niet ook aan het plastic kunnen aanpassen, zoals ze zich al tienduizend jaar aanpassen aan hun leefomgeving. “Als wetenschapper zeg ik dat nog veel beter moet worden onderzocht in welke mate planten en dieren er schade van ondervinden”, stelt Becking. “Maar als betrokken burger zeg ik: plastic hoort gewoon niet in de natuur thuis.”

Lees meer over plastic in de juni-editie “Planeet Plastic” van National Geographic Magazine.