In heel Afrika is de strijd tussen mens en dier aangewakkerd door de stijgende bevolkingsgroei en hardnekkige armoede. Mensen en wilde dieren leven op hetzelfde land en doen een beroep op dezelfde natuurlijke hulpbronnen. Wilde dieren worden steeds verder teruggedrongen in kleine stukjes wildernis, terwijl hun migratieroutes worden afgesneden en hun watervoorraden worden ingedamd en worden afgetapt voor het bewateren van gewassen. Ook illegale jagers en stropers eisen een zware tol. Tegelijkertijd zijn boeren op het platteland vaak tegen de aanwezigheid van wild in hun omgeving. Ze doden leeuwen en olifanten die zich op hun landerijen wagen, maar geen van beide partijen in dit conflict wint daarbij.

Moran of Samburukrijgers nemen deel aan de Imuget le nkarna in het dorp Sasaab dat binnen de Westgate Community Conservancy ligt Met het feest wordt gevierd dat de mannen tien jaar geleden de status van krijger kregen
Moran of Samburu-krijgers nemen deel aan de Imuget le nkarna in het dorp Sasaab, dat binnen de Westgate Community Conservancy ligt. Met het feest wordt gevierd dat de mannen tien jaar geleden de status van krijger kregen.

In een van de noordelijkste natuurgebieden van de Northern Rangeland Trust kijkt een team dat olifanten van halsbanden met gpszendertjes voorziet toe hoe een eenzame olifant stier wakker wordt uit een verdoving die met een pijltje is toegediend Dankzij het zendertje krijgen onderzoekers gedetailleerde gegevens over de trekroutes van de olifant en kunnen ze het welzijn van het dier in de gaten houden wanneer hij door gebieden trekt waar veel stropers op de loer liggen
In een van de noordelijkste natuurgebieden van de Northern Rangeland Trust kijkt een team dat olifanten van halsbanden met gps-zendertjes voorziet, toe hoe een eenzame olifant stier wakker wordt uit een verdoving die met een pijltje is toegediend. Dankzij het zendertje krijgen onderzoekers gedetailleerde gegevens over de trekroutes van de olifant en kunnen ze het welzijn van het dier in de gaten houden wanneer hij door gebieden trekt waar veel stropers op de loer liggen.
David Chancellor

Om de bescherming van het milieu tot een succes te maken, zal het van groot belang zijn om een manier te vinden waarop mens en dier duurzaam naast elkaar kunnen leven. En er is een financiële component: inkomen dat voortkomt uit het behoud van wilde dieren, zal gedeeld moeten worden met mensen wier gewassen door olifanten zijn verwoest of wier vee door luipaarden of leeuwen is gedood. Om een overtuigend model voor het samenleven van mens en dier te vinden, is het van cruciaal belang dat herdersgemeenschappen een reden hebben om het wild in hun gebied te beschermen in plaats van te doden.

In sommige dorpen wordt dit begrepen, en daar werken mensen aan het behoud van het wild in hun streek, zelfs als dat grote moeite kost. ‘Met vlinders en vechters’ is het verhaal van zulke gemeenschappen in het noorden van Kenia, waar dorpelingen de handen ineen hebben geslagen om het voortbestaan van een breed scala van wilde dieren in hun regio veilig te stellen en de migrerende dieren in staat te stellen ongestoord langs eeuwenoude migratieroutes over hun stamlanden te trekken.

Op de Borana Ranch in het noorden van Kenia leert een parkopziener in opleiding hoe hij zich moet camoufleren Deze krijgers worden niet alleen getraind in camouflage maar ook in hinderlaagtactieken om stropers te bestrijden

When I started this work in 2010, I realized that to fully understand the complexities of this region I would need to understand the people, and their relationship with the wildlife. There are many tribes who live in the northern rangelands of Kenya, but the one that fascinated me most was the Samburu.

The Masaai and others in the region refer to the Samburu as the 'butterfly people' because of their beautiful body adornments. I always thought their name was more a reference to the way they metamorphosize into new stages of life, as they progress from children to warriors (moran) and then finally to elders (mzee). For the Samburu, most wildlife is sacred. They cannot marry without elephant dung, and a lion is a powerful symbol in Samburu culture. They believe that if lions are present, there will be no bad droughts. A lion’s roar foreshadows rain.

Een opziener van de Kenyan Wildlife Service maakt een dodelijk gewonde olifant af Het dier werd in de Westgate Community Conservancy in het noorden van Kenia door stropers beschoten maar wist te ontsnappen De slagtanden van de olifant werden afgezaagd en veilig opgeslagen in het hoofdkwartier van de parkdienst in Nairobi
Een opziener van de Kenyan Wildlife Service maakt een dodelijk gewonde olifant af. Het dier werd in de Westgate Community Conservancy in het noorden van Kenia door stropers beschoten, maar wist te ontsnappen. De slagtanden van de olifant werden afgezaagd en veilig opgeslagen in het hoofdkwartier van de parkdienst in Nairobi.
David Chancellor

In Kisimi in het noorden van Kenia halen parkopzieners een luipaard weg die in een valstrik van stropers is gestorven Om te voorkomen dat luipaarden en dorpelingen in conflict raken en de dorpelingen de dieren doden om zichzelf en hun vee te beschermen vangen de parkopzieners de luipaarden en zetten ze weer uit in dunbevolkt gebied
In Kisimi, in het noorden van Kenia, halen parkopzieners een luipaard weg die in een valstrik van stropers is gestorven. Om te voorkomen dat luipaarden en dorpelingen in conflict raken en de dorpelingen de dieren doden om zichzelf en hun vee te beschermen, vangen de parkopzieners de luipaarden en zetten ze weer uit in dunbevolkt gebied.
David Chancellor

De Samburu geloven dat ze dezelfde afkomst hebben als de wilde dieren; sommige families behoren tot de olifantenclan, andere tot een leeuwenclan genaamd ‘Lparasoro’ (het gebrul van een leeuw klinkt voor hen als ‘L-PA-ra-soro’). Leden van de leeuwenclan mogen geen leeuwen doden en leden van de olifantenclan mogen geen olifanten doden. Dus toen de Samburu zich als stropers begonnen te ontpoppen, wisten we dat er een probleem was.

Hoe de Samburu over wilde dieren denken en ermee omgaan, is voor ons allemaal van groot belang. Dit gebied is bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, droogte en overstromingen, gevolgen die een verwoestende uitwerking op mens en dier kunnen hebben. Veranderingen in het milieu scherpen het conflict tussen mensen en wilde dieren aan, omdat zowel de herders als het wild hetzelfde land nodig hebben om te kunnen overleven in een omgeving met steeds minder natuurlijke hulpbronnen.

Een jagersmaan staat boven de Mpus Kutuk Community Conservancy in het noorden van Kenia Tijdens volle maan wanneer het schijnsel van de maan het jagen gemakkelijker maakt neemt de activiteit van stropers aanzienlijk toe
Een ‘jagersmaan’ staat boven de Mpus Kutuk Community Conservancy in het noorden van Kenia. Tijdens volle maan, wanneer het schijnsel van de maan het jagen gemakkelijker maakt, neemt de activiteit van stropers aanzienlijk toe.
David Chancellor

It also provides a case study for conservation practices worldwide. Communities here are now starting to see the benefits from the dual use of wildlife and livestock. They realize that wildlife, alongside livestock, can help generate the capital needed to improve communities' welfare and bring peace—giving them a clear financial stake in preserving wild creatures, rather than killing them. Slowly, the incentives across Kenya and east Africa are changing. The enemy of wildlife is, increasingly, an enemy of the people.

Without the support of those who live alongside wildlife, we have little hope of preserving this region. But with them, there’s room for conservation, and globally, something resembling transformation. The work is broad and specific, urgent and delicate. It’s the work of butterflies and warriors.

You can see more of David Chancellor's photographs, including his ongoing project 'With Butterflies and Warriors,' on his website and follow him on Instagram.