OKTOBER VORIG JAAR, liefdadigheidsinstelling De Royal Foundation lanceerde wat haar beheerder Prins William, hertog van Cambridge, beschreef als de 'meest prestigieuze milieuprijs die er ooit is geweest'.

Geïnterviewd door David Attenborough in een video om het meerjarige initiatief een kickstart te geven, was de naam, legde de prins uit, een knipoog naar John F. Kennedy's strijdkreet voor de maanmissie uit de jaren 60, en identificeerde hij vijf 'Earthshots:' een groep dodelijke uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd.

De uitdagingen waren, net als Kennedy's 'moonshot', van de meest verheven soort: de natuur beschermen en herstellen, onze lucht reinigen, een afvalvrije wereld bouwen, onze oceanen nieuw leven inblazen en ons klimaat herstellen. Vijf complexe noodsituaties die samen een eenvoudige oproep to actie vormden, die beantwoord kon worden door iedereen - van denktanks en regeringen, tot activisten, tot uitvinders van logeerkamers. Menselijke ambities hebben deze problemen veroorzaakt. Zou menselijke vindingrijkheid ze ook kunnen oplossen?

De inzet: 50 miljoen dollar aan investeringen in de komende tien jaar om de levensvatbare ideeën op te schalen, en de kleine zaak om een betere erfenis te leveren voor de de toekomstige bewoners van onze wereld. Plus, het potentieel voor wat sommigen zullen zien als de meest overtuigende drijfveer van allemaal: winst.

Want met de juiste ideeën, hoeven geld verdienen en het verbeteren van de planeet elkaar niet uit te sluiten - en dat zou waarschijnlijk ook niet moeten. Als lid van de prijsraad en voormalig CEO van Pepsico, zei Indra Nooyi over de prijs: "Hoe stemmen we onze stimulansen voor groei af op de stimulansen voor de planeet?"

Na een eerste selectieproces werden nominaties gepresenteerd aan een wetenschappelijk adviespanel bestaande uit experts op het gebied van elke 'Earthshot' - met als doel 15 finalisten te selecteren die voor de eindbeoordeling aan de prijs zijn prijs Council worden gepresenteerd. Vanmorgen zijn die finalisten - drie voor elke 'Earthshot' - bekend gemaakt.

Uitdaging: Reinig onze lucht

Finalist The Blue Map App

Idee deze app, de eerste openbare mileudatabase van China - ontwikkeld door mileuactivist en bekroonde National Geographic Explorer Ma Jun - heeft als doel een gedetailleerd inzicht te geven in en verantwoording af te leggen voor de industriële emissies van China. De torenhoge industriële groei in s'werelds meest bevolkte land heeft gemeenschappen gedwongen om aan te dringen op verandering in gemeenschappen die worden geteisterd door een slechte luchtkwaliteit. De Blue Map App helpt bij het identificeren van overtredingen in 31 provincies door realtime gegevens over lucht- en waterkwaliteit en vervuilingsgegevens van 40.000 fabrieken te publiceren. De app spoort bedrijven nu al aan om gepubliceerde tekortkomingen in emissieschendingen publiekelijk aan te geven - en zet degenen die hun cijferss niet vrijgeven onder druk om dit ook te doen. Het team van de app hoopt dat het model van transparantie en verantwoording het potentieel heeft voor wereldwijde implementatie.

Finalist Vinisha Umanshankar

Idee een 14-jarige uit de Indiase stad Tiruvannamalai, Vinisha Umashankar's strijkwagen op zonne-energie illustreert hoe een klein idee, op schaal, een potentieel kolossale impact kan hebben. Het werd geïnspireerd tijdens het berekenen dat door houtskool aangedreven kledingpersen - die worden gebruikt door veel van India's 10 miljoen man sterke personeelsbestand van strijkverkopers op straat - elke dag zo'n 5 miljoen kilo houtskool verbranden. De manifestaties van zwevende deeltjes en verwante ziekten, ontbossing, emissies en gevaarlijke apparaten worden in één klap opgelost door een apparaat dat ook het opladen en opwaarderen van een telefoon mogelijk maakt, wat extra inkomsten oplevert bovenop de zes uur winstgevend strijken dat mogelijk is met de kar. Deze meerdere economische en mileu effecten en toepasssingen in Azië maken de innovatie van Umashankar gemakkelijk schaalbaar, mits betaalbaar geproduceerd.

Finalist Takachar

Idee als het naar de werelmarkt wordt gebracht, beweert dit concept - ontwikkeld door eco-ondernemers Vidyut Mohan en Kevin Kung - in staat te zijn om jaarlijks een miljard ton CO2-uitstoot te verminderen en de lucht van 500 miljoen mensen te verbeteren. Het doelwit: landbouwafval. Hiermee worden gewasresten bedoeld die anders worden verbrand, waardoor de lucht rond velden wordt verstikt met rook die de luchtkwaliteit vermindert - en als gevolg daarvan de levensverwachting. In plaats van een systematische heroverweging van verouderde landbouwstrategieën is de oplossing van Takachar zeer praktisch: een echt apparaat dat aan de achterkant van een tractor wordt vastgeschroefd. dit vermindert volgens het bedrijf de rookuistoot met 98% en zet het afvalmateriaal om in biobrandstoffen en kunstmest, wat het process stimuleert voor het maken van zijn eigen winst - of kostenbesparings - potentieel. Met behulp van een door warmte aangedreven droogproces genaamd oxygen-lean torrefaction, is het apparaat sinds de lancering in 2018 gebruikt door zo'n 4500 boeren, met gerapporteerde inkomensstijgingen van 30%.

14jaar oude Vinisha Umashankar met haar zonneenergie strijkwagen

Uitdaging: Blaas nieuw leven in onze oceanen

Finalist National Geographic Pristine Seas

Idee Pristine Seas, onderleiding van National Geographic Explorer-in-Residence Enric Sala, is een wereldwijde drijfveer om 30% van de oceanen te vestigen als beschermde mariene gebieden tegen 2030. Bescherming betekent geen visserij, herstel van biodiversiteit en de bevordering van duurzame praktijken onder lokale gemeenschappen. Het project heeft tot nu toe bijgedragen aan de oprichting van 24 mariene reservaten over de hele wereld. "De wetenschap heeft ons geleerd dat we tegen 2030 tenminste 30% van de oceanen in wereld moeten beschermen om het leven in de zee te herstellen, onze visvoorraad te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", zegt Sala. "Het is een eer om erkend te worden als een van de allereerste finalisten voor de Earthshot prijs".

Hij voegde eraan toe: "We zijn enthousiast, maar voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor het voorzetten van ons werk om het ondersteunings- systeem van het oceaan leven van onze planeet te behouden."

(Lees meer over National Geographic's Pristine Seas initatief hier.)

Finalist Living Seawalls

Idee Het project voor levende zeeweringen, gecreëerd door het Sydney Insitute of Marine Science, werd geboren om de steeds noodzakelijkere kunstmatige kustverdediging om te zetten in mariene levensvriendelijk habitats. In dit scenario zijn de delen van plat beton en hun verwoestende impact op kustlijn-ecosystemen verdwenen - in plaats daarvan zijn de verdedigingswerken bedekt met panelen die mangroven, koralen en rots-poelen nabootsen om herkolonisatie door het zeeleven aan te moedigen. Living Seawalls beweren dat de kustverdediging die met panelen is uitgerust, na twee jaar 36% meer zeeleven herbergt - 85 soorten vissen, ongewervelde dieren en zeewier die zich schuil houden en zich binnen hun structuren vestigen. Het team reidt zich uit van Australië naar uiteenlopende locaties als Wales en Singapore, met een toenemende focus op extreem weer en stijgende zeespiegels. Het team gelooft dat hun oplossing 'het levende bewijs is dat onze steden en oceanen naast elkaar kunnen bestaan'. (Bekijk schitternede foto's van beschermde mariene gebieden over de hele wereld.)

Finalist Coral Vita

Idee met behulp van een concept genaamd microfragmentatie (versnelde groei) en geassisteerde evoutie (veerkracht tegen veranderende oceaanchemie), heeft Coral Vita bio-ingenieurs en kweekt koraal gebouwd om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Het concept, opgericht door ondernemers Sam Teicher en Gator Halpern, is gebaseerd op de voorspelling dat zonder technologische tussenkomst 90% van het koraal in de wereld zal worden vernietigd in 2050 door verzuring van de oceanen - met voorspelbare terminale gevolgen voor de ecosystemen en gemeenschappen ophet land die afhankelijk zijn van de riffen voor bescherming en inkomen. Door gebruik te maken van hun manier van rifherstel op het land, beweert Coral Vita 50 keer sneller robuust en toekomstbestendig koraal te kunnen kweken dan hun natuurlijke equivalenten. Met behulp van kweektanks experimenteert het bedrijf met zuurgraad en hitte om het koraalweefsel te selecteren dat de meeste veerkracht vertoont, dat vervolgens de basis vormt van de cultuur - vandaar 'geassisteerde evolutie'. Deze worden vervolgens geplant in aangetaste riffen - vergelijkbaar met een transplantatie - om te groeien en te bloeien. (kunnen we koraalriffen redden? Hier is de wetenschap.)

Enric Sala National Geographic ExplorerinResidence en schepper van Pristine Seas

Uitdaging: Bouw een afval vrije wereld

Finalist WOTA Box

Idee in wezen een waterzuiveringsinstallatie in een eenheid ter grootte van een commerciële koffiemachine, WOTA Box - gemaakt door uitvinder Yosuke Maeda - wil het water dat we uit de gootsteen, het toilet en huishoudelijke apparaten verwijderen, omzetten in drinkwater. Dit vermindert de hoeveelheid huishoudelijke verontreinigende stoffen die in zoetwaterecosystemen terechtkomen. Met de bevolkingsgroei zal de verwachte vraag naar water de komende 50 jaar met 55% toenemen, wat betekent dat de toenemende schaarste van het water dat we drinken - en de toenemende vervuiling ervan, door het water dat we niet gebruiken - een probleem zal zijn waar velen onvermijdelijk mee te maken zullen krijgen. Deze innovatie wil beide aanpakken, op lokaal niveau.

Finalist Sanenergy

Idee een andere vraag die samenhangt met de steeds toenemende verstedelijking in opkomende economieën - en de daarmee samenhangende bevolkingsgroei - is wat we moeten doen met het afval dat we allemaal regelmatig 'produceren'. het lot van het vaste deel van wat we doorspoelen, en de vraag naar de voedselvoorzienings keten worden beide overwogen door Sanenergy, die bij projectproeven in Kenia zwarte soldaatvlieglarven gebruikt om fecaal en organisch afval in toiletten af te breken - voordat het de larven zelf als rijk, eiwitrijk voer voor vee. de efficiëntieketen gaat verder, waarbij elk bijproduct als meststof wordt gebruikt of wordt omgezet in biomassa brandstoffen.

Finalist City of Milan

Idee het afval dat wordt gegenereerd door supermarkten, restaurants en huishoudens is enorm: een VN-rapport schat dat een derde van het voedsel dat jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd, niet wordt opgegeten, in combinatie met wereldwijd hongerprobleem waarbij naar verluidt 2,5 miljard mensen in verschillende staten van voedselonzekerheid leven. Milaan pakte dit probleem op lokaal niveau aan door draagbare voedselverspillingscentra in te voeren om overtollig product terug te winnen van retailers en voedingswinkels en het opnieuw te distribueren naar degenen die het nodig hebben. Het initiatief - onder leiding van burgemeester Giuseppe Sala - heeft tot doel voedselverspilling en voedselonzekerheid in één aan te pakken, met als doel om de eerste met 50% te verminderen tegen 2030. de domino-productievermindering zal ook een emissiereductie bonus hebben.

Yosuke Maeda CEO van WOTA CORP met een van de behandelunits van het bedrijf

Uitdaging: Repareer het klimaat

Finalist AEM Electrolyser

Idee hernieuwbare elektriciteit kan niet worden gebruikt om alles van stroom te voorzien. Problemen rond de beschikbaarheid en betrouwbaarheid ervan overal, in combinatie met de noodzaak om koolstofarm te worden, betekent dat veel industriële toepassingen overschakelen op waterstof voor grootschalige energiebehoeften. Hoewel waterstof zelf schoon is - gewonnen uit water met behulp van elektrolyse - is hoe het wordt verkregen een vraag die de moeite waard is om te stellen als je doel echt koolstofvrije energie is. De AEM (Anion Exchange Membrane) elektrolyser, geproduceerd door Enapter, heeft als doel waterstofopwekking met behulp van hernieuwbare elektriciteit toegankelijk te maken met modulaire en stapelbare eenheden in magnetron formaat die elke iets meer dan 1 kilogram waterstof kunnen produceren voor een reeks van toepassingen elke 24 uur.

Finalist Reeddi capsules

Idee 'een automaat voor powercapsules' is de elevator pitch voor Reeddi, een modulaire startup voor 'cleantech' energieoplossingen die in Nigeria is ontwikkeld door Olugbenga Olubanjo. De Reeddi-eenheid is in wezen een op zonne-energie werkende oplader van superefficiënte lithiumbaterijpakketten, elk ter grootte van een hardcover boek, die worden gehuurd voor ongeveer 35 pence (40 cent) per dag. Gebruikt voor het opladen van telefoons, laptops of al het andere waarvoor een stopcontact nodig is, is het doel van het bedrijf om in te spelen op de groeiende vraag - en inkomsten mogelijkheden - voor het verranden van fossiele brandstoffen door een efficiënte en betaalbare bron van schone energie te bieden aan ontwikkelingsgemeenschappen.

Finalist SOLBazaar

Idee het simpele concept om zonnepanelen op individuele woningen aan te sluiten op een gedeeld energienetwerk - waardoor de bewoner elektriciteit kan verkopen via een efficiënt multicenter netwerk - is niet nieuw. Het idee van kennis-tot-kennis 'nano-grids' in plattelandsgemeenschappen is echter nieuwer. SOLBazaar is gericht op het aanpakken van de verbranding van houtskool en hout door huishoudens die plotselling of gewoonlijk off-grid zijn. SOLBazaar is een andere potentieel multi-oplossingsinnovatie, die zowel schone stroom als een bron van inkomsten biedt aan verarmde gemeenschappen die beide nodig hebben. Met een doel van 10.000 nanogrids tegen 2030 - en ambities om uit te breiden naar het opladen van e-riksja's om de uitstoot verder te verminderen - door te beginnen in Bangladesh, waar al meer dan vijf miljoen huizen van de zon gebruik maken, heeft SOLBazaar een inzichtelijke proeftuin voor zijn model voor het bieden van efficiënte infrastructuur in uitdagende regio's.

Vaitea Cowan medeoprichter van Enapter wie de AEM Electrolyser heeft gemaakt

Uitdaging: Bescherm en herstel de natuur

Finalist Restor

Idee herstel van leefgebied, versterking van ecosystemen en therapeutische boom planting is een mooie ambitie - maar zonder de kennis die nodig is om het goed te doen, is het moeilijk om het succesvol te maken. Geschat wordt dat de overlevingspercentages van ecologische herstelprojecten minder dan 30% zijn - een cijfer dat Restor wil veranderen. Beschreven door de makers van het Crowther Lab als 'een online ecosysteem voor de wereldwijde beweging voor natuurherstel', wil de in Zwitserland gevestigde startup die planten verbinden met kwaliteitsinformatie en netwerkmogelijkheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door belangrijke wetenschappelijke datasets toegankelijk te maken voor natuurbeschermers om herstelwerkzaamheden te ondersteunen - alles van het planten van buurtbomen tot het herstel van wetland - en het verbinden van vergelijkbare projecten wereldwijd.

Finalist Pole Pole Foundation

Idee één probleem leidt vaak tot meerdere, zo ervaren we in de Democratische Republiek Congo. Voedseltekorten en een slechte economische situatie hebben geleid tot meer ontbossing en stroperij van waardevolle, kwetsbare soorten - zoals de oostelijke laaglandgorilla - voor bushmeat en de illegale handel in wilde dieren. Het verminderen van de afhankelijkheid van de gemeenschappen op het regenwoud voor oplossingen is het doel van de Pole Pole (Kiswahili for 'langzaam, langzaam') foundation. Deze actie omvat het planten van een bufferzone van volwassen bomen voor oogst en brandstof, en het bestrijden van honger door een voedzaam, plantaardig dieet aan te moedigen met de lokale productie van spirulina en paddenstoelen voor nabijgelegen gemeenschappen.

Finalist Costa Rica Government

Idee twee programma's die in Costa Rica zijn gepionierd - de Payment for Ecosystem Service en het National System of Conservation Areas - betalen haar burgers, inclusief die in inheemse gemeenschappen, om bomen te planten en te zorgen voor de ecologie van hun buurt. Dit model, volgens het Ministerie van Milieu van het land, 'maakt de bescherming van de natuur winstgevend'. Met een toerisme economie van miljarden ponden aangedreven door eco- en natuurreizen, is Costa Rica - met haar nationale slogan, Pura Vida ('puur leven') - geprezen om haar inspanningen voor natuurbehoud, die het afgelopen decennium uitgebreid bosherstel hebben ondergaan. Nu wil het haar ideeën exporteren naar haar eigen stedelijke centra en zijn er inspanningen om buiten haar grenzen uit te breiden naar de rest van de wereld, met een streven om 30% van het land en de zeën van de wereld te beschermen.

John Kahekwa natuurbeschermer en oprichter van de Pole Pole Foundation met een paar van zijn gemeenschap gewas

Wat gebeurt er nu?

De 15 finalisten die hierboven zijn geselecteerd, worden nu gepresenteerd aan de Earthshot Prize Council voor de eindbeoordeling, waarbij de vijf winnaars - één voor elke categorie - op 17 oktober in London worden bekendgemaakt. De vijf winnaars ontvangen elk 1 miljoen pond (circa 1,17 miljoen) aan investering om hun ideeën op te schalen - en, in lijn met de ambities van de organisatoren, een verschil te maken Zoals David Attenborough over de prijs zei: "Het is een grote bron van hoop. laten we hopen dat het zich over de wereld verspreidt."

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in het Engels.