Bezoekers verkennen bij laagtij een zandbank in zuidelijk Palau een afgelegen archipel tussen de Filipijnen en PapoeaNieuwGuinea

Het eilandstaatje Palau heeft een gedurfde stap gezet op weg naar betere milieubescherming: door alle bezoekers middels een stempel in hun paspoort te verplichten om tijdens hun verblijf het milieu van het eiland te respecteren.

Een uniek paradijs

De Republiek Palau ligt in de Stille Oceaan en bestaat uit een verzameling prachtige en zeer verschillende eilandjes. Van koraalatollen als Kayangel en de kleine Rock Islands die geheel uit kalksteen bestaan tot de magische onderwaterwereld van Jellyfish Lake vinden toeristen hier het paradijs in uiteenlopende gedaanten.

Zoals veel eilandstaten in de Stille Oceaan is ook de economie van Palau sterk afhankelijk van het toerisme. Elk jaar komen toeristen uit de hele wereld deze eilanden verkennen. In de afgelopen jaren was het gemiddeld aantal bezoekers aan Palau bijna zevenmaal zo groot als de eigen bevolking. En dat brengt de laatste tijd steeds vaker problemen met zich mee, vooral wanneer toeristen achteloos omgaan met de ecosystemen van Palau – grotendeels omdat ze niet beter weten.

De ‘palau pledge’

Een gedeelte van de Palau Pledge die als een gedicht is vervat luidt Ik beloof met respect rond te gaan met vriendelijkheid te handelen en met bewustzijn te verkennen
Een gedeelte van de ‘Palau Pledge’, die als een gedicht is vervat, luidt: “Ik beloof met respect rond te gaan, met vriendelijkheid te handelen en met bewustzijn te verkennen.”
Havas Australia

Op de avond van 7 december landde een routinevlucht vanuit Guam op Palau, maar de toeristen en bezoekers werden ditmaal anders verwelkomd dan gebruikelijk. In hun paspoort werd niet het bekende inreisvignet gestempeld maar een ‘Pledge’ (belofte) in de vorm van een gedicht van vijf strofen waarin de bezoekers aan de jeugd van Palau beloofden om tijdens hun verblijf “met respect rond te gaan, met vriendelijkheid te handelen en met bewustzijn te verkennen.”

Naast het stempel bestaat het initiatief van de Palau Pledge ook uit een verplichte video aan boord van het vliegtuig waarin bezoekende toeristen wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het milieu van de eilanden, en een folder met regels en voorschriften die ze bij aankomst ontvangen. Om ervoor te zorgen dat het bij de Palau Pledge niet bij goede voornemens blijft, heeft het eilandstaatje beleid ingevoerd om milieuregels beter te handhaven, onder andere door meer toezicht en een strengere aanpak van overtredingen.

Met het initiatief wil Palau bereiken dat het ongerepte natuurschoon waarvan ontelbare generaties hebben genoten ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft. Daarbij wordt gewezen op het belang van een evenwicht tussen economische ontwikkeling en natuurbehoud. President Tommy Remengesau Jr. is een van de belangrijkste pleitbezorgers voor deze vorm van rentmeesterschap over het milieu, zowel in Palau als elders in de wereld. Volgens hem is “het belangrijk dat onze gewaardeerde gasten inzien welk belang wij Palauanen hechten aan onze natuurlijke omgeving en haar hulpbronnen, die ons al duizenden jaren in leven hebben gehouden.”

Oude wijsheid in moderne tijden

Een zwaartepunt in veel van de initiatieven voor natuurbehoud op Palau is het concept van de bul, oftewel een tijdelijk verbod ter bescherming van de natuur. Het woord staat voor de code waarmee natuurlijke hulpbronnen op Palau werden beschermd tegen overmatig gebruik en die in oude tijden vooral door stamhoofden werd toegepast om overbevissing te voorkomen. Wanneer dorpelingen merkten dat de visstand voor hun kust afnam, konden ze een tijdelijk verbod – een bul – op alle visserij uitvaardigen om het zeeleven de kans te geven zich te herstellen en vermeerderen.

Veel inwoners van Palau vinden de Pledge een kleine maar toch belangrijke stap naar een andere houding van toeristen tegenover de waarde van de natuurlijke hulpbronnen van de eilanden. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, hopen velen dat de Palau Pledge ook zal bijdragen aan het smeden van één overkoepelende visie op natuurbehoud onder de inheemse bevolking – een visie die generaties, dorpsgemeenschappen en politieke agenda’s overstijgt.

Dan Lin is directeur van het Pacific Storytellers Cooperative van de organisatie PREL (Pacific Resources for Education and Learning) op Hawaï. Volg hem op Instagram @dan_lin_photos of Facebook @danlinphotography.