Na maanden van gevangenschap is tijger Vladik eindelijk weer vrij.

Op 15 mei is de Siberische tijger, ook wel Amoertijger genoemd, uitgezet in het Nationale Park van Bikin, in het verre oosten van Rusland, nadat hij acht maanden in een opvangcentrum had doorgebracht.

Vladik is genoemd naar de stad waar hij vorig jaar gevangen werd genomen: Vladivostok. Volgens een persbericht van het Centrum voor de Amoertijger liep hij in oktober 2016 de stad binnen en werd meteen de ster in talloze video-opnamen die verblufte voorbijgangers met hun mobieltjes van hem maakten.

In een verklaring zegt Sergej Aramilev, directeur van de afdeling Verre Oosten van het Centrum voor de Amoertijger, dat het niet duidelijk is hoe Vladik in de stad terechtkwam.

Van mannetjestijgers is bekend dat ze op jacht of op zoek naar een vrouwtje ver buiten hun territorium kunnen rondtrekken. Het is mogelijk dat hij zich buiten de grenzen van het nationale park waagde waar hij nu weer is vrijgelaten, op zo’n 560 kilometer van Vladivostok. Op 20 oktober 2016 kreeg de politie een seintje dat Vladik bij een baai in de buurt van de stad rondliep. Ze gingen snel naar de plek, waar ze het dier met behulp van een verdovingspijltje gevangennamen.

Om Vladik weer in het wild uit te zetten, moest er heel wat gebeuren. Op het moment van zijn gevangenneming stelden dierenbeschermers vast dat hij ongeveer drie jaar oud was, iets meer dan driehonderd pond woog en niet gewond was.

Voor het terugzetten werd Vladik uitgebreid getest op ziekten, nader onderzocht en uitgerust met een GPS-zendertje.

In een e-mail aan National Geographic schreef Andrej Sjorsjin, de voorlichter van het Centrum voor de Amoertijger, dat het opvangcentrum zich ontfermt over ‘conflicttijgers’, oftewel tijgers die niet op een gezonde wijze in het park leven. In het centrum krijgen de dieren veterinaire zorg, en soms worden ze getraind in vaardigheden als jagen om ze klaar te stomen voor een terugkeer naar de natuur.

Toen Vladik in de stad terechtkwam, vreesden dierenbeschermers dat hij ziek of gewond was. Volgens een nieuwsbericht dat kort vóór zijn gevangenneming werd verspreid, worden Siberische tijgers zelden en al helemaal niet alleen in het gebied gezien, omdat ze vaak in familiegroepen rondtrekken.

Voordat hij weer in het wild werd uitgezet, moest Vladik onder narcose worden gebracht en in een metalen kist worden geplaatst. Medewerkers van het tijgercentrum, vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) Rusland en de Russische minister voor Natuurlijke Hulpbronnen Sergeja Donskogo reisden samen met Vladik in een kleine helikopter naar het nationale park.

De functionarissen kozen voor een dicht beboste en afgelegen plek bij een rivier die door het park loopt. Ze hopen dat de onherbergzaamheid van het gebied Vladik ervoor zal behoeden dat hij in de toekomst nog eens in stedelijk gebied verdwaalt.

In een video van de vrijlating is te zien hoe de kist wordt uitgeladen, het deurtje wordt opengezet en een paniekerig ogende Vladik eerst in de kist blijft zitten en de omgeving op mogelijke dreigingen afspeurt. Dan verlaat hij zijn beschermende omhulsel en rent in een wijde boog naar de rivieroever aan de rand van het bos, waar hij uit het zicht verdwijnt.

Het Centrum voor de Amoertijger zal Vladiks omzwervingen blijven volgen met behulp van de halsband met GPS-zender die tijdens zijn verzorging is aangebracht.

Vladik zal zich voegen bij de andere Amoertijgers in Nationaal Park Bikin, dat zo’n tien procent van de bedreigde populatie van Siberische tijgers in de wereld beschermt.

De Siberische tijger is een beschermde diersoort in Rusland. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn hun aantallen weer aanzienlijk toegenomen, na een dieptepunt van amper dertig exemplaren.

Het WNF schat het aantal Siberische tijgers in het verre oosten van Rusland nu op zo’n vijfhonderd.