Een gids en enkele toeristen zagen tijdens een safari in Zuid-Afrika een leeuwin een zebra doden, wat op zich niet ongewoon is. Maar de situatie nam plotseling een onverwachte wending

Nadat de leeuwin de gewonde zebra als prooi voor de troep had gedood, keerden de leeuwinnen van de troep zich tegen twee jonge mannetjes. Ze verstootten hen uit de groep en weigerden de prooi met hen te delen.

“De jacht was snel over, en de hele troep kwam aan voor een gezamenlijk feestmaal,” vertelt Rodney Nombekana, de gids. “Er waren twee jonge mannetjes in de troep, die op de leeftijd waren waarbij ze uit de troep verdreven moeten worden. Dat was waarschijnlijk de reden dat ze werden aangevallen.”

Op de video die de gids maakte bij de Pilanesberg Game Reserve, is het moment te zien dat dit gebeurde. Hoewel iedere jonge mannetjesleeuw dit meemaakt, zijn mensen hier maar zelden getuige van.

De twee jonge mannetjes werden vlak na het doden van de zebra uit de troep verdreven, dus het is mogelijk dat het beschikbare voedsel de leeuwinnen ertoe dreef om de mannetjes weg te jagen.

Mannetjesleeuwen verlaten hun troep meestal als ze nog jong zijn. Ze krijgen hun eigen troep, vaak door te vechten met een ander mannetje in een andere troep, om zijn plek over te nemen. In elke troep zitten maximaal drie volwassen mannetjes.

Leeuwinnen blijven hun hele leven bij een troep, waarin alle leeuwinnen familie van elkaar zijn.