Honderden vlindersoorten in de VS met uitsterving bedreigd door warme herfst

Uit nieuw onderzoek dat berust op gegevens die door burgerwetenschappers zijn verzameld, blijkt dat 450 vlindersoorten in het westen van de VS dreigen te verdwijnen – een teruggang van 1,6 procent per jaar sinds 1972 en een verontrustende trend voor deze

Door Liz Langley
Gepubliceerd 8 mrt. 2021 11:58 CET
450-butterfly-species-decline-02

Het ‘Boisduval-blauwtje’ komt in het hele westen van Noord-Amerika voor, van British Columbia in Canada tot Baja California in Mexico. De soort telt 25 ondersoorten, waarvan sommige met uitsterving worden bedreigd of al zijn uitgestorven.

Foto door Daniel Larson, Alamy

Vlinders zijn niet alleen van een delicate schoonheid, maar als bestuivers ook van vitaal belang voor de verbouw van meerdere belangrijke commerciële gewassen en bloemen. In het westen van de VS verdwijnen deze insecten nu snel.

In de afgelopen veertig jaar zijn de populaties van ruim 450 vlindersoorten in een gemiddeld tempo van bijna twee procent per jaar afgenomen, zo blijkt uit onderzoek dat onlangs in het tijdschrift Science is verschenen.

Bekend was al dat de westelijke populatie van de monarchvlinder met 99,9 procent was afgenomen en dat de soort onlangs niet werd opgenomen in de lijst van bedreigde diersoorten van de Amerikaanse Endangered Species Act. Maar in de nieuwe studie worden ook minder bekende soorten genoemd die met uitsterving worden bedreigd, waaronder het ‘Boisduval-blauwtje’ en het Californische ‘Dogface-witje’, het ‘officiële insect’ van de staat Californië.

“De achteruitgang over het hele spectrum is overal te zien,” zegt onderzoeksleider Matthew Forister, biologieprofessor aan de University of Nevada in Reno. “Ze hebben het allemaal moeilijk.”

De wetenschappers richtten zich op de waarschijnlijk grootste bedreiging van deze vlinders: de klimaatverandering.

Uit een analyse van vlindertellingen en klimaatgegevens van zeventig verschillende locaties in het Amerikaanse Westen tussen 1972 en 2018 bleek volgens Forister iets verrassends: het was vooral de warmere herfst die tot de daling van het aantal vlinders leidde. 

In ruim tweehonderd steden in de hele VS is het herfstseizoen warmer dan vroeger, waarbij de grootste temperatuurstijgingen zich in het zuidwesten van de VS voordoen. Zo is in de staat Arizona de gemiddelde temperatuur in de herfst sinds 1895 elk jaar met gemiddeld 0,1 graad Celsius gestegen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de ‘westkustdame’, de fraaie oranje-zwarte vlindersoort met de even fraaie naam Vanessa annabella, daar met gemiddeld drie procent per jaar in aantal is afgenomen. 

“We hebben ons de afgelopen tientallen jaren te veel gericht op het warmere voorjaar,” zegt Forister, maar “de opwarming aan het einde van het seizoen heeft een veel negatievere invloed.”

Dalende aantallen

Om te achterhalen waar het aantal vlinders sterk terugloopt, bestudeerden de onderzoekers vier decennia aan academische en burgerwetenschappelijke gegevens van zeventig locaties, van Seattle tot Tucson.

De gegevens waren grotendeels afkomstig van vlindertellingen uit drie verschillende datasets: academische waarnemingen; tellingen van de crowdsourcing-site iNaturalist (een samenwerkingsproject van de California Academy of Arts and Sciences en de National Geographic Society); en de vlindertellingen van de North American Butterfly Association.

De onderzoekslocaties lagen zowel in stedelijk gebied als in natuurgebieden, maar uit de gegevens bleek dat de vlinders zelfs in ongerepte streken in aantallen achteruitgingen. Rond Castle Peak in Californië, een van de meer afgelegen plekken in de VS om vlinders te spotten, leeft ook de anijskoninginnenpage, die weliswaar in aantal is teruggelopen maar niet zo dramatisch als andere soorten.

Dat zou kunnen komen doordat “veel van de schade eerder al is aangericht,” zegt Forister. “Vruchtbare riviervalleien en oevergebieden waar mensen bij voorkeur hun boerderijen en steden bouwen, zijn allemaal verdwenen.” 

Dat de warmere herfst zo schadelijk is voor deze insecten, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de vlinders in dit jaargetijde hun ontwikkeling tijdelijk stopzetten, oftewel in ‘diapauze’ gaan. Maar door de hogere temperatuur stellen de insecten – waarvan de meeste niet ouder dan een jaar worden – hun diapauze mogelijk langer uit, waardoor ze verhongeren.

Kortom, ze “worden oud en roestig en gaan eerder dood,” zegt Katy Prudic, entomologe en assistent-professor burgerwetenschap en dataverwerking aan de School of Natural Resources and the Environment van de University of Arizona.

Elegante oproep

Milieubioloog Scott Hoffman Black, directeur van de Xerces Society for Invertebrate Conservation, noemt het nieuwe onderzoek door zijn combinatie van academische gegevens en tellingen van burgerwetenschappers “elegant”.

Black was niet betrokken bij het nieuwe onderzoek, maar vindt dat “het bijdraagt aan het toenemende inzicht in wat er wereldwijd met insectenpopulaties en de achteruitgang van hun aantallen gebeurt,” zegt hij. “De algehele conclusie dat de klimaatverandering een belangrijke drijvende kracht achter de achteruitgang van het aantal vlinders is, is een belangrijk resultaat van deze studie.”

Burgerwetenschappers kunnen ook veel doen om vlinders en andere insecten in hun eigen omgeving te beschermen, zoals het inzaaien van inheemse planten en het afzien van bestrijdingsmiddelen. “Het maakt niet uit of je een klein achtertuintje hebt of een nationaal park onder je hoede hebt,” zegt hij. 

En mensen kunnen natuurlijk nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen, vastleggen wat ze zien en daarmee bijdragen aan websites voor burgerwetenschap, die tijdens de pandemie alleen maar populairder zijn geworden.

“Zonder al die mensen die het leuk vinden om foto’s te maken, vlinders te tellen en hun tijd in de natuur door te brengen zou deze studie niet mogelijk zijn geweest,” zegt Prudic.

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op NationalGeographic.com

Lees meer

Dit vindt u misschien ook interessant

Dieren
Insecten verdwijnen razendsnel. Maar we kunnen ze nog redden
Dieren
Sinds 2006 niet meer waargenomen hommel op lijst van bedreigde diersoorten
Dieren
De grootste uil ter wereld wordt bedreigd - maar het is niet te laat om de soort te redden
Dieren
‘s Werelds zeldzaamste wilde hamster ernstig bedreigd
Dieren
Zoetwatermossels sterven massaal - en niemand weet waarom

Ontdek Nat Geo

 • Dieren
 • Milieu
 • Geschiedenis en Cultuur
 • Wetenschap
 • Reizen
 • Fotografie
 • Ruimte
 • Video

Over ons

Abonnement

 • Abonneren
 • Shop
 • Disney+

Volg ons

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2021 National Geographic Partners, LLC. Alle rechten voorbehouden.