‘Één derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd’. Dit kwam treurig genoeg naar voren uit het ‘vergeten vissen’ rapport welke eerder door onder andere het WWF werd gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt zelfs dat het aantal soorten zoetwatervissen twee keer zo snel afneemt dan het aantal vissoorten in de oceanen. En dan te bedenken dat meer dan 50% van alle vissoorten leeft in zoetwater. Het aandeel van dit soort vissen is dus enorm en uitsterving hiervan kan niet alleen een negatief effect hebben op de gezondheid van de rivieren zelf, maar ook op de werkgelegenheid. Ondanks dit blijft het belang van zoetwatervissen helaas vaak een bijzaak wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zandwinning of het plaatsen van dammen. In dit artikel lees je meer over de zoetwatervis zelf, het belang van deze dieren en hun toekomst.

De zoetwatervis

Een zoetwatervis is eigenlijk heel simpel - zoals de naam ook al zegt - een vis die leeft in zoetwater. Maar wat is dan precies het verschil met een zoutwatervis? Naast uiteraard het type water waarin ze leven, is het belangrijkste verschil dat een zoetwatervis veel minder drinkt dan een zoutwatervis. Dit komt doordat in het water waarin een zoutwatervis leeft logischerwijs veel meer zout zit dan in zoetwater. Ondanks dat een zoutwatervis speciale nieren heeft om al het zout te kunnen verwerken, is het toch van belang dat ze genoeg blijven drinken om zo uitdroging te voorkomen. Dit is dan ook precies de reden dat een zoetwatervis enkel in zoetwater kan overleven. In zout water zal dit type vis direct uitdrogen, omdat hij het zoute water niet kan opnemen. Er bestaan vele soorten zoetwatervissen, waar de meest voorkomende in Nederland de baars, de meerval, de karper en de rietvoorn zijn.

Sargassovis

Het belang van de zoetwatervis

Zoetwatervissen zijn, naast dat ze zorgen voor enorm veel werkgelegenheid en een belangrijke bron van eiwitten zijn voor mensen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, ook enorm belangrijk als het aankomt op het verspreiden van zaden. Zoetwatervissen zijn namelijk belangrijke verbinders van leefgebieden, doordat ze de zaden in hun darmen soms urenlang meenemen en pas kilometers later uitpoepen. Oftewel, in een nieuw leefgebied. Op deze manier zorgen ze voor de verspreiding van planten en zo ook voor de ontwikkeling van nieuwe soorten in onbekende gebieden.

De onzekere toekomst

Naast het feit dat er bij nieuwe ontwikkelingen met de zoetwatervis weinig rekening wordt gehouden, speelt de opwarming van de aarde ook een rol bij de uitsterving van deze vis. Wanneer de gemiddelde temperatuur namelijk met 3.2 graden stijgt wordt het leefgebied van ruim een derde van deze vissoort voor meer dan de helft bedreigd. Wanneer deze temperatuur met ‘slechts’ 1.5 graad stijgt, geldt dit voor tien keer minder vissoorten. Kortom, de toekomst van de zoetwatervis is afhankelijk van heel veel verschillende factoren en is hierdoor erg onzeker. Toch is de hoop nog niet verloren en wordt er hard gestreden voor onder andere klimaatafspraken. Laten we er met zijn allen op hopen en voor zorgen dat we nog lang van deze mooie vissen kunnen genieten.