Theunis Botha was op 19 mei de leider van een groep jagers toen die bij Good Luck Farm in de buurt van Hwange National Park een kudde olifanten met jongen tegenkwamen, aldus een verslag in de Britse krant the Telegraph. Drie olifanten vielen de jagers van voren aan, maar een vierde olifant verraste de groep met een aanval van opzij.

Die olifant tilde Botha met haar slurf op, waarna een van de jagers haar neerschoot. Daardoor viel ze boven op Botha. Zowel de olifant als Botha overleden.

Er zijn gevallen bekend van olifanten die blijk gaven van gevoelens, zoals empathie, en sommigen vertoonden zelfs tekenen van rouw vanwege de dood van andere olifanten. Ze leven in vaste gemeenschappen binnen kuddes en zijn in staat met elkaar te communiceren via subtiele tekens en gebaren.

Hoewel soms het idee leeft dat olifanten mak zijn, kunnen ze heel gevaarlijk zijn en agressief worden als ze zich bedreigd voelen, zoals bleek tijdens het recente incident in Zimbabwe. Door het grote verschil in omvang, kan een confrontatie voor mensen dodelijk aflopen.

Twee jonge Afrikaanse olifanten ontmoeten elkaar bij een drinkplaats in Zimbabwe
Twee jonge Afrikaanse olifanten ontmoeten elkaar bij een drinkplaats in Zimbabwe.
Bob Smith, National Geographic Creative

Voor olifanten lopen ontmoetingen met mensen echter veel vaker slecht af. Ieder jaar worden er vanwege het ivoor 33.000 gedood door stropers.

Volgens de Great Elephant Census, is Zimbabwe een van de weinige Afrikaanse landen waar nog een relatief stabiele populatie van savanneolifanten zou zijn. Het aantal olifanten is sinds 2005 afgenomen met circa 11 procent, wat veel minder is dan de forse daling van 30 procent die in heel Afrika werd gezien. Toch is Zimbabwe door economische instabiliteit, afgenomen toerisme en droge perioden nu minder goed in staat om de olifantenpopulaties te beheren, volgens de Elephant Atlas van de Great Elephant Census.

Voorstanders van de jacht voeren aan dat een deel van het geld dat wordt verdiend met de plezierjacht door rijke toeristen ten goede komt aan lokale gemeenschappen en de bescherming van olifanten.

Maar de voordelen die de gemeenschappen daarvan hebben, zijn vaak klein. De branche biedt maar weinig mensen werk, corrupte overheidsdienaren hebben invloed op de hoeveelheid land die beschikbaar wordt gesteld voor de plezierjacht en de jacht is geen belemmering voor stroperij. Stropen vanwege het ivoor is de grootste bedreiging waarmee olifanten in het zuiden van Afrika te maken hebben.

Esko en een bruine beer Posio Finland

Het is niet voor het eerst dat de plezierjacht in dit deel van Zimbabwe internationaal in het nieuws komt. In 2015 werd buiten de grenzen van hetzelfde nationale park de leeuw Cecil doodgeschoten door plezierjager Walter Palmer, een tandarts uit Minnesota. Daardoor ontstond een golf van internationale verontwaardiging en meer aandacht voor de plezierjacht. De zaak tegen de lokale professional die als gids voor Palmer werkte, is inmiddels geseponeerd.