De laatste zwaardwalvis die in gevangenschap werd geboren in het kader van het omstreden fokprogramma voor orka’s van SeaWorld, stierf maandag in de vestiging van het park in San Antonio.

De orka was een drie maanden oud kalfje genaamd Kyara. Haar moeder Takara leefde ook in het park en beviel in april van het jong.

Volgens een persbericht van het park overleed Kyara aan complicaties van een infectie die de afgelopen dagen steeds erger was geworden.

De orkababy werd dag en nacht in de gaten gehouden in de dagen voor haar dood. Dierenartsen van SeaWorld behandelden haar met antibiotica en antimicrobiële middelen en probeerden haar zelfs met de hand te voeden.

Er zijn nu nog 22 orka’s over in de vestigingen van het park in de Amerikaanse steden Orlando, San Antonio en San Diego. De jongst overgebleven zwaardwalvis, Amaya, werd in 2014 geboren.

De precieze doodsoorzaak kan pas worden vastgesteld als de autopsie helemaal is voltooid, maar parkmedewerkers denken dat het waarschijnlijk een longontsteking was. Een bacteriële longontsteking bleek de oorzaak te zijn van de dood van Tilikum, een 36-jaar oude orka die in gevangenschap leefde en afgelopen februari overleed.

Tilikum was waarschijnlijk de beroemdste orka van het park. Hij doodde een trainer in 2010 en was betrokken bij het overlijden van twee andere personen in de jaren negentig. De orka werd nog bekender nadat in 2013 de documentaire Blackfish over hem uitkwam, waarin de praktijken in het park onder de loep werden genomen.

In een artikel uit 2016 voor National Geographic stelde een van de makers van de documentaire, Tim Zimmerman, dat Tilikum leed onder zijn gevangenschap en dat hij te kampen had met verveling, chronische aandoeningen en agressie van andere orka’s en trainers.

Volgens een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd door San Antonio Express-News werd zestig procent van de sterfgevallen van orka’s in SeaWorld veroorzaakt door infecties. Ook bleek dat in de afgelopen twee jaar acht walvissen en dolfijnen stierven in de vestiging in San Antonio en dat er in de afgelopen dertig jaar 150 sterfgevallen waren die te maken hadden met infecties in de drie vestigingen.

SeaWorld stelde in het persbericht dat Kyara’s infectie niet was veroorzaakt door het feit dat ze in gevangenschap leefde. Het park blijft de overgebleven orka’s monitoren. Ze vertonen geen van alle ziekteverschijnselen.

Na een golf aan kritiek maakte SeaWorld in maart 2016 officieel een einde aan het fokprogramma voor gevangen orka’s en meldde dat het tijd was ‘om een nieuwe richting in te slaan’, zoals het park het omschreef.

De overgebleven orka’s van het park zijn in gevangenschap geboren of werden al jong naar het park overgebracht. Daarom besloot SeaWorld in 2016 om de orka’s in het park te houden, en ze niet vrij te laten in het wild. Gevreesd werd dat de dieren daar niet zouden kunnen overleven.

SeaWorld kreeg naast de publieke verontwaardiging ook te maken met juridische obstakels voor het houden van orkashows, nadat de staat Californië in 2016 een wet aannam die het fokken van orka’s in gevangenschap verbiedt. Liveshows worden steeds minder gehouden in de vestiging in San Diego in Californië, maar gaan wel door in de vestigingen in Orlando en San Antonio, die in de staten Florida en Texas liggen.

De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN houdt de omvang bij van de populaties van dieren over de hele wereld, maar houdt geen tellingen voor orka’s omdat ze op veel verschillende plaatsen en in heel verschillende aantallen voorkomen. Na mensen worden orka’s gezien als de omvangrijkste zoogdierensoort op aarde.

Vervuiling en het teruglopen van het aantal dieren dat als voedsel kan dienen voor orka’s worden als grootste bedreiging gezien voor de dieren in het wild.

Lees ook dit verhaal over orka Morgan, die zeven jaar geleden uit de Waddenzee werd gered.