Extreme regenbuien en hittegolven, een stijging van de zeespiegel en een aarde die alsmaar droger en droger wordt. Dit zijn allerlei gevolgen van het versterkte broeikaseffect. Dit versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door een toename in het aantal broeikasgassen, waaronder CO2. Deze broeikasgassen bevinden zich in de dampkring en houden de warmte van de zon vast. Heel simplistisch gezegd - hoe meer broeikasgassen zich in de dampkring bevinden, hoe meer warmte er wordt vastgehouden en hoe hoger de gemiddelde temperatuur zal zijn. Oftewel, opwarming van de aarde. Gelukkig is er niet stilgezeten en heeft de VN actie ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De doelen die zijn gesteld en afspraken die zijn gemaakt zijn opgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs.

Het Klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs is ontstaan tijdens de Conference of Parties in 2015 en is onderdeel van het Klimaatverdrag. Het doel van het akkoord is om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot ‘maar’ 1.5 a 2 graden Celsius. Nu klinkt dit misschien simpel, maar als je tegelijkertijd in gedachte houdt dat de toename in CO2-uitstoot ervoor heeft gezorgd dat al 140 jaar lang de temperatuur stijgt, snap je waarschijnlijk wel dat het noodzakelijk is dat hier duidelijke doelen en afspraken over worden gemaakt om deze beperkende opwarming te behalen.

Een snel akkoord

Om ervoor te zorgen dat het Klimaatakkoord van Parijs daadwerkelijk in werking zou worden gesteld, was het van belang dat meer dan 55 landen welke tezamen voor meer dan 55% van de mondiale uitstoot zorgen, goedkeuring zouden geven. Het doel was om het Klimaatakkoord van Parijs eigenlijk pas in 2020 in werking te stellen, maar doordat het Akkoord zo snel werd bereikt is deze uiteindelijk al op 4 november 2016 ingegaan. Maar liefst 195 landen ondertekenden uiteindelijk het akkoord, waar het meest bijzondere was dat er geen onderscheid meer werd gemaakt tussen rijke en arme landen en dat alle landen meededen, inclusief China en de VS.

De planeet wordt steeds warmer volgens de nieuwe gegevens van afgelopen week Vooral in Amerika waar 2012 met afstand het warmste jaar ooit gemeten was Elke paar jaar huurt de federale regering van de Verenigde Staten honderden experts in om de impact nu en in de toekomst van klimaatveranderingen te bepalenHet nationaal klimaat controle adviescomit NCADAC vraagt de aandacht voor verschillende onderwerpen van landbouw afgebeeld tot infrastructuur om te laten zien hoe een opwarmende aarde voor verstoringen zou kunnen zorgenBoeren zullen de opbrengsten van sommige gewassen zien afnemen terwijl die van anderen juist zullen toenemenBetekent meer koolstof in de lucht niet juist langere groeiseizoenen Niet echt In de komende decennia zal de opbrengst van praktisch alle gewassen van mas tot graan tot rijst en katoen in Central Valley in California met zon 30 afnemen verwachten de onderzoekers Lees meer over De Koolstof Badkuip in National Geographic MagazineHalfslachtige bevruchting als gevolg van de afname van bijen door onder andere het veranderende klimaat is een van de redenen Wetenschappers van de overheid verwachten ook dat het warmere klimaat de vorstperiode zal inkorten terwijl veel soorten dat juist nodig hebben om te kunnen groeien in de lente

Wat betekent het Klimaatakkoord van Parijs voor Nederland?

Nederland wilt ervoor zorgen dat er in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Het Parijs Klimaatakkoord heeft dan ook geleid tot diverse maatregelen, onder andere:

- Nederlanders wordt gestimuleerd om gas in te ruilen voor elektriciteit, door de prijs van gas te verhogen en die van elektriciteit te verlagen. Daarnaast zullen huizenbezitters geld kunnen lenen bij de overheid voor bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp.

- Vanaf 2030 zullen er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden waar je een subsidie voor zult ontvangen, om op deze manier de verkoop te stimuleren. De prijs van diesel zal stijgen en de komst van rekeningrijden is iets waar we rekening mee moeten houden.

- CO2 belasting zal door worden berekend aan de Nederlandse industrie, om zo niet enkel en alleen de burgers te belasten maar ook de industrie op scherp te zetten.

- Snorfietsen op benzine zullen vanaf 2025 niet meer verkocht worden en reizen per trein en fiets wordt gestimuleerd.

In december 2015 ondertekenden 195 landenin Parijs een nieuw klimaatakkoord waarbijze zichzelf ten doel stelden de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden In 2016 moest een eerste stap worden gezet naarhet verwezenlijken van die ambitieOf dat is gelukt In elk geval pleittenNederlandse bedrijven op de eerste Nationale Klimaattop in Rotterdam voor strakke afspraken en het versnellen van de energietransitie in ons landDe gevolgen van klimaatverandering waren ook dit jaar weer zichtbaar We lieten zienhoe de mooiste plekken van Amerika erdoor veranderenen schreven over een recordverlies aan zeeijs in het noordpoolgebied Veel aandacht was er ook voor de documentaireBefore the Flood waarin Leonardo DiCaprio de ernstige gevolgen van klimaatverandering wil laten zienDe tijd om hierover te steggelen is voorbij we hebben bijna geen tijd meer aldus de acteurTot slot stelden de VS en Canada een verbod in op olieboringen in een groot deel van deNoordAmerikaanse wateren in het noordpoolgebied en de Atlantische Oceaan zo kondigde president Obama aanHet besluitlijkt haaks te staan op devisieop milieu en duurzaamheid van Donald Trump wiens verkiezing slechtnieuws lijkt voor de naleving van het klimaatakkoordAlle artikelen videos en fotogalerijenover het themavind je in het dossier Klimaatverandering
In december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw klimaatakkoord, waarbij ze zichzelf ten doel stelden de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. In 2016 moest een eerste stap worden gezet naar het verwezenlijken van die ambitie. Of dat is gelukt? In elk geval pleitten Nederlandse bedrijven op de eerste Nationale Klimaattop in Rotterdam voor strakke afspraken en het versnellen van de energietransitie in ons land.  De gevolgen van klimaatverandering waren ook dit jaar weer zichtbaar. We lieten zien hoe de mooiste plekken van Amerika erdoor veranderen en schreven over een recordverlies aan zee-ijs in het noordpoolgebied. Veel aandacht was er ook voor de documentaire Before the Flood, waarin Leonardo DiCaprio de ernstige gevolgen van klimaatverandering wil laten zien. “De tijd om hierover te steggelen is voorbij, we hebben bijna geen tijd meer”, aldus de acteur.  Tot slot stelden de VS en Canada een verbod in op olieboringen in een groot deel van de Noord-Amerikaanse wateren in het noordpoolgebied en de Atlantische Oceaan, zo kondigde president Obama aan. Het besluit lijkt haaks te staan op de visie op milieu en duurzaamheid van Donald Trump, wiens verkiezing slecht nieuws lijkt voor de naleving van het klimaatakkoord. Alle artikelen, video’s en fotogalerijen over het thema vind je in het dossier ‘Klimaatverandering’.
Keith Ladzinski

De status

Ondertussen is er al een hoop gebeurd. Zo is de VS, een van de grootste vervuilers van de wereld, onder bewind van Donald Trump op 1 juni 2017 uit het Klimaatakkoord gestapt. Dit omdat Trump vond dat het Akkoord niet eerlijk was. Echter is met de komst van Joe Biden de VS weer teruggekeerd in het Klimaatakkoord van Parijs, ondanks dat het voor hem misschien nog een hele kluif gaat worden om zijn plannen uit te voeren. Toch kan dit gezien worden als een stap vooruit.

Daarnaast is er ook een hoop kritiek. Zo vindt Greenpeace de plannen niet genoeg effect hebben en ontbreken er plannen voor de scheepvaart- en luchtvaartsector. Ook is het zo dat alle landen zelf hun maatregelen hebben opgesteld, maar zijn deze vaak zo onduidelijk dat ze moeilijk te controleren of te toetsen zijn. Of een land dus op koers ligt, is lastig te zeggen.

De toekomst van het Klimaatakkoord

Ondanks dat de weg nog lang is, is het goed dat er afspraken zijn gemaakt en doelen zijn gesteld om de opwarming van de aarde te beperken. Het heeft mensen bewuster gemaakt van hoe ze leven, maar ook hoe ze een steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu. Alle kleine beetjes helpen.