Plastic soep voorkomen door slimmer om te gaan met plastic. Dat laat de mini-docu zien die Searious Business maakte in het kader van World Oceans Day op 8 juni 2018. Met zes leerlingen van middelbare school het Augustinianum bezocht Searious Business de directeuren van vijf bedrijven. Zij vertellen hoe circulair gebruik van plastic hen financiële winst oplevert en voorkomt dat plastic in het milieu terecht komt.

Om nog meer bedrijven te inspireren tot een overgang naar circulair gebruik van plastics, heeft Searious Business, in samenwerking met leerlingen van het Augustinianum, een mini-docu ge- maakt. Als “Plastic Baas voor 1 Dag” gaan de leerlingen in gesprek met de directeuren van bedrijven Brabantia, Koninklijke Peijnenburg, Moonen Packaging, Philips en Van der Winkel over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van circular plastics. Voor de productie maakte Searious Business gebruik van de selectie van de winnaars van Het Beste Idee 2018 - een wedstrijd rondom alternatieven voor wegwerpplastic. De mini-docu vind je hier op de website van Searious Business.

Urgentie

Plastic vervuiling is wereldwijd een groeiend probleem: voor onze oceaan, het milieu en onze gezondheid. Elk jaar produceren we 311 miljoen ton plastic waarvan slechts 9 procent wordt gerecycled. Dit resulteert in meer dan 8 miljoen ton plastic dat elk jaar in onze oceaan terechtkomt. Deze Plastic Soep groeit nog altijd. Uiteindelijk krijgen ook wij als mens dit plastic binnen, via de voedselketen, het water dat we drinken en de lucht die we inademen.

Prikkels

Eerder dit jaar werd de ‘EU Strategy on Plastics’ bekendgemaakt, gericht op het beschermen van het milieu en het bevorderen van innovatie, zonder dat economische groei daarbij in de knel komt. Dit vergt technologische innovaties, nieuwe business- en financieringsvormen, maar ook een andere manier van denken en samenwerken; vanuit bestaande partnerschappen maar juist ook sector-overstijgend, tussen onconventionele partijen en gericht op toekomstige generaties.

Oplossingen

Voor de “plastic soep” is inmiddels wereldwijd aandacht. Dat is mooi en ook hard nodig. Searious Business richt zich op samenwerking met bedrijven en het stimuleren van innovatieve oplossingen die plastic vervuiling voorkomen. “Dit vergt ondernemerschap, lef en buiten bestaande kaders denken. Alleen zo komen we naar een omslag naar circulair geproduceerde producten en verpakkingen”, aldus Willemijn Peeters, directeur van Searious Business en Ocean Ambassador van Nederland.