Pasen wordt over de hele wereld gevierd. Van oudsher staan christenen tijdens de paasdagen stil bij de opstanding van Jezus, maar in de loop van de eeuwen zijn er heel wat uiteenlopende tradities ontstaan.

1. Gooien met eieren in Bulgarije

De Bulgaren pakken Pasen groots aan. De hele week voorafgaand aan Pasen staat in het teken van paasdiensten, gezamenlijk eten en het beschilderen van eieren. Op paaszaterdag, in de orthodoxe kerk ook wel bekend als heilige zaterdag, kan het zijn dat je even raar staan kijken wanneer je na het laatste gezang de kerk uitwandelt. Het einde van de dienst is namelijk het startsein voor een gigantisch eiergevecht. Wie zijn ei het langste heel weet te houden, wint en kan een jaar vol voorspoed tegemoetzien – mits diegene het ei een heel jaar lang bewaart.

2. Semana Santaprocessies in Spanje

De Semana Santa in Sevilla is misschien wel het beroemdst, maar ook in andere Spaanse steden en in andere Spaanstalige landen wordt de week voor Pasen (de Goede Week) uitbundig gevierd met optochten. In deze processie lopen de leden van katholieke broederschappen gehuld in opvallende klederdracht een ronde door de stad.

Ze dragen een verguld platform waarop een tafereel uit het leven van Jezus wordt uitgebeeld. De kostuums met puntmutsen die de Spaanse boetelingen dragen, te zien op de foto bovenaan, komen je wellicht bekend voor: ze werden overgenomen en gebruikt door de (overigens fel antikatholieke) Ku Klux Klan. Om die reden worden de gewaden tegenwoordig vooral geassocieerd met de racistische terreur van deze Amerikaanse organisatie in plaats van het Spaanse paasfeest.

3. De kruisiging doorstaan

Je hebt er vast weleens een foto of filmpje van gezien: zelfkastijdingen en kruisigingen op Goede Vrijdag. Het gebeurt overal ter wereld, van Mexico tot op de Filipijnen. Mannen slaan zichzelf in een processie tot bloedens toe met zwepen op hun rug.

De gedachte achter het pijnlijke ritueel is het nabootsen van het lijden van Christus. Zo hopen de gelovigen boete te doen voor begane zonden, van ziekte te genezen of simpelweg hun dank te uiten naar God. Aan het eind van de rit laten sommige gelovigen zich zelfs kruisigen, iets wat door de kerk en gezondheidsinstanties sterk wordt afraden.

Mannen met bebloede ruggen van de zelfkastijding in de Filipijnen Foto IstolethetvFlickr
Mannen met bebloede ruggen door zelfkastijding in de Filipijnen. Foto: Istolethetv/Flickr

4. Pelgrimstocht naar Jeruzalem

Elk jaar met Pasen trekken duizenden christelijke pelgrims naar Jeruzalem, waar het paasverhaal zijn oorsprong heeft. De gelovigen komen aan op Palmzondag, de dag waarop Jezus in Jeruzalem zou zijn verwelkomd met palmtakken.

Op Goede Vrijdag lopen de pelgrims de Via Dolorosa af, ook wel bekend als de ‘Lijdensweg’. Over deze weg zou Christus het kruis naar Golgotha hebben moeten dragen. Op zaterdag wordt het heilige vuur aangestoken in de Heilige Grafkerk, waar Jezus zou zijn begraven.

5. Zweepjesdag in Tsjechië

Waakzaamheid is geboden wanneer meisjes in Tsjechië op Tweede Paasdag de straat opgaan. Hier bestaat de gewoonte dat ze door jongens (zachtjes) worden gemept met wilgentakken. Het ziet er misschien uit als pestgedrag, maar in feite hopen de jongens de meiden juist een dienst te bewijzen.

Pomlázka (‘Zweepjesdag’) komt voort uit de opvatting dat degene die wordt aangeraakt door de wilgentak een lang en gezond leven zal leiden. Toch zullen ook Tsjechische jongens ogen in hun achterhoofd moeten hebben: als dank mogen de meisjes ze bekogelen met eieren.