Op een in Sidney opgenomen video is te zien hoe een man een krekel voert aan een Heteropoda maxima, ook wel bekend als jachtkrabspin, die op zijn hand zit. In close-up is te zien hoe de gewoonlijk schichtige spin de krekel tussen zijn kaken pakt en langzaam verorbert. De spin lijkt een soort rondedans uit te voeren terwijl hij de krekel, die verlamd is door zijn gif, in zijde wikkelt.

Er zijn in Australië 94 bekende soorten jachtkrabspinnen. Ze duiken nogal eens op in woningen, waar ze plotseling achter meubels, kasten of schilderijen vandaan schieten.

Jachtkrabspinnen worden vaak verward met vogelspinnen, maar ze behoren tot een andere familie, sparassidae of jachtkrabspinnen genoemd, en komen over de hele wereld voor.

In de VS werden ze in subtropische gebieden als Florida, Texas en Californië geïntroduceerd en in de kustgebieden van Georgia en South Carolina, en zijn ze inmiddels ook in het wild te vinden.

Soms komen ze ook verder naar het noorden in de VS voor en in Groot-Brittannië, als ze per ongeluk meeliften met een lading fruit. Jachtkrabspinnen worden soms zelfs bananenspinnen genoemd, vanwege hun neiging om tevoorschijn te komen uit ladingen met dit fruit.

Australië is, met meer dan 3500 bekende soorten spinnen, bepaald niet onbekend met arachniden, zoals spinachtigen worden genoemd.

In oktober vorig jaar dook een video op waarin een enorme jachtkrabspin een muis tegen een muur op sleepte en probeerde op te eten.

Gevangen jachtkrabspinnen worden soms als huisdier gehouden. Hoewel de spinnen van nature niet agressief zijn, kunnen ze bijten als ze zich bedreigd of aangevallen voelen. Op blogs over huisdieren voor jachtkrabspinbaasjes wordt aangeraden om de spinnen te houden in terraria met kurkbast en stenen, en om ervoor te zorgen dat ze genoeg ruimte in de hoogte hebben om te kunnen klimmen.

Hoewel de arachniden er misschien angstaanjagend uitzien (hun poten kunnen tussen de 7,5 en 12,5 centimeter lang worden), is hun beet relatief onschuldig. Tenzij er een allergische reactie optreedt, is hun gif niet dodelijk voor mensen en is hun beet te vergelijken met een bijensteek.