Het is niet moeilijk om somber te zijn over de strijd om wilde dieren te beschermen. Mensen zoeken nieuwe redenen om olifanten te stropen, handelaren stelen nu zelfs dieren uit dierentuinen en over de hele wereld vinden enorme transporten plaats van illegaal gedode haaien. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen die volgens Wildlife Watch reden zijn om hoop te houden.

China roept de binnenlandse ivoormarkt een halt toe. Internationaal was de handel in ivoor al sinds 1990 verboden, maar in China was, evenals in verschillende andere landen, nog een levendige binnenlandse ivoorhandel. Volgens dierenbeschermers droeg deze markt bij aan de slachting van dertigduizend olifanten per jaar. China maakte dit jaar een aanvang met het sluiten van de fabrieken en handelshuizen in ivoorsnijwerk in het land. Daarmee kwam het land een belofte uit 2015 na. De verwachting is dat op 31 december alle door de overheid gecertificeerde handelsactiviteiten op het gebied van ivoor zijn gestopt. Uit een recent onderzoek door onderzoeksbureau Globescan bleek dat ruim de helft van de Chinezen die in het verleden ivoor kochten, dit nu niet meer doen, en dat 86 procent van de inwoners van het land achter het verbod op ivoor staan. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het World Wildlife Fund en TRAFFIC, de afdeling van het WWF voor het monitoren van de handel in wilde dieren.

Bekijk hier hoe een drone helpt illegale ivoorhandel vast te leggen.

De behoefte om indruk te maken op Instagram en andere platforms voor sociale media heeft bijgedragen aan de toename van toeristenattracties waarbij mensen wilde dieren kunnen vasthouden die soms illegaal uit hun natuurlijke omgeving zijn gehaald zo bleek uit een onderzoek van National Geographic
De behoefte om indruk te maken op Instagram en andere platforms voor sociale media, heeft bijgedragen aan de toename van toeristenattracties waarbij mensen wilde dieren kunnen vasthouden die soms illegaal uit hun natuurlijke omgeving zijn gehaald, zo bleek uit een onderzoek van National Geographic.
Kirsten Luce, National Geographic

Instagram pakt selfies met wilde dieren aan. Selfies waarop iemand een tijgerwelpje knuffelt of een luiaard in zijn of haar armen heeft, zijn in. De meeste mensen staan er niet bij stil dat deze dieren waarschijnlijk te vroeg bij hun moeders zijn weggehaald of in het wild zijn gevangen. Na een onderzoek van National Geographic naar selfietoerisme in het Amazonegebied, implementeerde Instagram een waarschuwingssysteem om mensen te informeren over de problemen achter de schermen. Als een van de 800 miljoen gebruikers nu naar een hashtag zoekt die betrekking heeft op een uitgebreid scala aan onderwerpen die met wilde dieren te maken hebben, bijvoorbeeld #luiaardselfie, krijgt deze een pop-up te zien waarin onder meer staat ‘Je zoekt naar een hashtag die mogelijk is gekoppeld aan berichten die aansporen tot schadelijk gedrag richting dieren of het milieu’ en die de gebruiker de mogelijkheid geeft om verder te klikken voor meer informatie.

Vietnam belooft een eind te maken het houden van beren om hun gal. De Vietnamese regering kondigde in juli aan dat ongeveer duizend beren die gevangen zaten om gal van ze te tappen, worden overgebracht naar reservaten. In ‘boerderijen’ voor berengal zitten Maleise beren en Aziatische zwarte beren continu gekoppeld aan machines die een medicinale substantie uit hun galblaas pompt. Volgens tegenstanders is dit een wrede en dieronvriendelijke behandeling. Deze ontwikkeling volgt op een verklaring uit 2015, waarin de Vietnam Medical Association beloofde dat beoefenaars van de traditionele geneeskunst voor 2020 zouden stoppen met het voorschrijven van berengal. Kunstmatig geproduceerde berengal is in ruime mate voorhanden.

In mei 2017 voerde het Ringling Bros and Barnum  Bailey Circus zijn laatste show op De olifanten waren al eerder met pensioen gestuurd
In mei 2017 voerde het Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus zijn laatste show op. De olifanten waren al eerder met pensioen gestuurd.
Stéphanie Sinclair

Er komt steeds meer weerstand tegen optredens van wilde dieren in circussen. Er is al veel geschreven over de problemen die circusdieren ondervinden, of het nou gaat om olifanten, leeuwen of apen. Het uitvoeren van onnatuurlijke activiteiten onder felle lampen voor een joelend publiek is stressvol voor de dieren. Ook als ze in gevangenschap geboren zijn, behouden ze hun natuurlijke instincten. Lange reisdagen in benauwde hokken kunnen nadelig zijn voor hun gezondheid en er zijn veel gevallen van dierenmishandeling gerapporteerd. Dierenbeschermers reageerden opgelucht toen het circus Ringling Bros. and Barnum & Bailey zijn laatste show opvoerde. De olifanten van Ringling gingen vorig jaar met pensioen, en de dertien grote katten hebben inmiddels een nieuw thuis gevonden in een circus in Duitsland. De verhuizing van de katachtigen was omstreden, omdat daarvoor misbruik zou zijn gemaakt van een maas in de Amerikaanse wet ter bescherming van bedreigde diersoorten. Dierenbeschermers zien het einde van het circus als een teken dat het publiek andere dingen wil zien in een circus. Ringling had mogelijk kunnen overleven als het zich had gericht op acts met alleen mensen, zoals bijvoorbeeld Circ du Soleil, aldus Jan Creamer van Animal Defenders International, die betrokken is bij het redden van mishandelde circusdieren.

De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor aandacht voor het lot van olifanten. De United States Fish and Wildlife Service, het agentschap van de Amerikaanse overheid dat zich onder meer met faunabeheer bezighoudt, kondigde in november aan dat het het verbod op het importeren van trofeeën van de olifantenjacht in Zimbabwe en Zambia zou opheffen. Inkomsten uit de jacht in die landen zouden ten goede zou komen aan de bescherming van olifanten, zo redeneerde het agentschap. Al snel werd er door zowel Democraten als Republikeinen met verontwaardiging gereageerd op dat besluit. Zelfs Trump bemoeide zich ermee. Hij bekritiseerde het besluit van zijn regering en noemde de trofeejacht een ‘horrorshow’. Het resultaat? Zelfs mensen die zich weinig gelegen lieten liggen aan dierenbescherming raakten zo op de hoogte van de problemen rond het stropen en van de strijd om Afrika's olifanten te beschermen. Op verzoek van Trump buigt de Fish and Wildlife Service zich nu opnieuw over de vraag of het verbod moet worden opgeheven.