Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft via een persbericht bekendgemaakt dat er voor het eerst corona is vastgesteld bij een in het wild levend dier. Tijdens een onderzoek onder wilde dieren rond besmette pelsdierfokkerijen bleek een wilde nerts besmet te zijn, aldus het bericht.

Volgens de Veterinary Services Laboratory, de afdeling van het ministerie die de tests afnam, was de stam van het virus bij de wilde nerts “niet te onderscheiden” van die bij besmette dieren in fokkerijen in de staat.

In de Verenigde Staten zijn op zestien fokkerijen besmettingen ontdekt, in de staten Wisconsin, Oregon, Michigan en Utah, waarbij de meeste gevallen in deze laatste staat voorkwamen. Tot nu toe waren er geen besmettingen bij in het wild levende nertsen gevonden, terwijl er wel voortdurend onderzoek werd gedaan naar nertsen, wasberen, stinkdieren en andere dieren die in de buurt van besmette bedrijven leven.

De betreffende nerts werd gevangen “in de directe omgeving van een fokkerij waar de ziekte heerst,” aldus Dean Taylor, het hoofd van de afdeling. Het was tevens het enige dier in het gebied dat besmet bleek.

“Er is op dit moment geen bewijs dat SARS-CoV-2 voorkomt of rondgaat onder wilde dieren die leven rond de besmette nertsenfokkerijen,” schreef de Animal and Plant Health Inspection Service namens het ministerie in het persbericht (waarin de officiële naam van het virus werd gebruikt).

Het virus werd eerder ook aangetroffen bij een aantal in gevangenschap levende dieren, zoals leeuwen, tijgers en sneeuwpanters, maar ook bij huisdieren als honden en katten. Wetenschappers zijn druk bezig om te onderzoeken welke andere dieren er mogelijk vatbaar voor zijn. Daarbij letten ze met name op bedreigde diersoorten en soorten die de ziekte mogelijk weer op de mens kunnen overdragen. Tot nu toe werd het virus echter nooit bij wilde dieren aangetroffen.

“Uit besmettingen op nertsenfokkerijen in Europa en elders bleek al dat nertsen in fokkerijen SARS-CoV-2 kunnen krijgen. Het was dan ook te verwachten dat wilde nertsen ook vatbaar voor het virus zijn,” aldus woordvoerster Lyndsay Cole van het ministerie. “Deze ontdekking laat zien hoe belangrijk het is om zowel de omgeving rond besmette bedrijven te blijven monitoren als om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het virus naar in het wild levende dieren.”

Het is nog onduidelijk hoe de wilde nerts in contact kon komen met besmette nertsen op de fokkerij.

Volgens het ministerie zijn nadere maatregelen nodig om verspreiding van het virus naar de grote Noord-Amerikaanse nertsenpopulatie te voorkomen, maar die werden niet bekendgemaakt.

Nertsen wereldwijd

Onlangs meldde Canada de eerste besmetting in een nertsenfokkerij in Fraser Valley in de provincie British Colombia. Sinds afgelopen voorjaar werden in Europa miljoenen nertsen in fokkerijen gedood om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gebeurde onder meer in Denemarken, de grootste producent van pelzen op het continent.

Nederland besloot onlangs om alle vier miljoen nertsen te ruimen en definitief een einde te maken aan de nertsenfokkerij. In Spanje en Griekenland zijn ook ruim 100.000 dieren gedood op besmette fokkerijen. Volgens de autoriteiten waren deze dieren besmet door medewerkers van het bedrijf.

Toch is de ziekte niet altijd alleen van medewerkers op nertsen overgegaan. Uit genetische analyse bleek dat er in Denemarken ook gevallen waren waarin de dieren werknemers hadden besmet. De virusstam die rondging onder deze dieren zorgde uiteindelijk ook voor meer besmettingen bij mensen: bij ruim tweehonderd ziektegevallen kon een verband worden gelegd met de dieren in de fokkerijen. Bij twaalf daarvan bleek sprake van een unieke variant van het virus. De Deense autoriteiten vreesden dat die de mogelijke effectiviteit van een vaccin in gevaar zou kunnen brengen.

Deze variant beschikte over wat de Wereldgezondheidsorganisatie omschreef als “een gematigd verminderde gevoeligheid voor neutraliserende antistoffen.” Denemarken besloot daarom tot ruiming van alle nertsen in fokkerijen: meer dan 15 miljoen dieren.

“Op pelsdierhouderijen in de Verenigde Staten gelden strikte protocollen voor de bioveiligheid van zowel mensen als dieren,” aldus woordvoerder Mike Brown van de International Fur Federation. Hij wees erop dat de organisatie probeert om meer informatie van het ministerie te krijgen over de vondst van het besmette wilde dier. Ook vertelde hij dat de Fur Commission USA, de belangrijkste Amerikaanse organisatie op het gebied van de bonthandel, met de branche werkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin, dat nog niet getest kan worden.

Dean Taylor, hoofd van de afdeling die het onderzoek naar de wilde nerts uitvoerde, zegt dat het advies voor mensen die zich zorgen maken om hun huisdier ongewijzigd is. “Behandel dieren op dezelfde manier als mensen,” stelt hij. Probeer ze zoveel mogelijk op je eigen erf te houden en “houd in huis afstand van ze als er iemand in het huishouden ziek is.”

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op www.NationalGeographic.com