Elk baasje weet dat een ‘brave hond!’ op de hoogst mogelijke toon vaak wordt gevolgd door vrolijk gekwispel. Wat gebeurt er in het brein van een hond wanneer hij een complimentje krijgt? Komt dat overeen met wat er in ons brein gebeurt?

Hoe reageert een hondenbrein?

Wanneer wij een compliment krijgen, reageren de primitievere, (subcorticale) auditieve gebieden in de hersenen eerst op de toon – de emotionele kracht van het gesproken woord. Pas daarna probeert de auditieve cortex de betekenis van de woorden uit te vogelen.

In 2016 werd ontdekt dat ook het brein van een hond de intonatie en de betekenis van een woord apart verwerkt. De vraag bleef: reageren ze eerst op onze toon, of op de betekenis van onze woorden?

‘Dat is een belangrijke vraag, want honden praten niet en tóch reageren ze op de juiste manier op onze woorden,’ zegt neurowetenschapper Attila Andics. Uit haar onderzoek bleek dat honden eerst emotie verwerken en dan pas betekenis.

Mens versus dier

Eerdere studies wezen uit dat veel dieren, van zangvogels tot dolfijnen, hetzelfde proces doormaken als wij, ook al praten zij niet. Zo kunnen zebra’s uit de emoties in de roep van andere herbivoren afleiden of er roofdieren in de buurt zijn.

Waarschijnlijk hebben dezelfde neurologische systemen een rol gespeeld in de ontwikkeling van de menselijke taal, zegt neuroantropoloog Terence Deacon. Honden hebben zich de afgelopen tienduizend jaar aan onze zijde ontwikkeld en gebruiken hun oeroude vaardigheid om menselijke emoties te begrijpen, voegt Andics toe. ‘Dat verklaart ook waarom we zo goed met honden overweg kunnen.’