De Khitan zijn een volk uit Binnen-Mongolië, dat vanaf de 4de eeuw opduikt in de Chinese geschiedschrijving. Vermoedelijk stammen ze af van de Xianbei, een nomadenvolk dat tussen 93 en 234 vanuit Mongolië de grenzen van China bedreigde. De hoogtijdagen van de Khitan begonnen enkele eeuwen later, in 907, toen de Tangdynastie in China ten val kwam. Onder de Tang was China een groot, verenigd land, maar de naam voor de periode die volgde – Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken – verraadt al wat er gebeurde. De macht van China was gebroken en de Khitan konden hun eigen rijk stichten, naast talloze kleinere staten.

Twee kettingen van barnsteen 159 resp 113 cm lang Graf van de prinses van Chen
Twee kettingen van barnsteen. 159, resp, 113 cm lang. Graf van de prinses van Chen.
Inner Mongolian Museum In Hohhot

Bij het stichten van zijn hoofdstad hield Taizu rekening met een belangrijke tweedeling in het Khitanrijk. In het noordelijke deel woonden vooral nomadische stammen, die met hun dieren zwierven over de steppen – zij volgden hierin de Khitantraditie. De bevolking in het zuiden was sedentair en leefde van de akkerbouw volgens de Han-Chinese traditie. Er kwamen dan ook twee aparte regeringseenheden, een model dat tot het eind van het Liaorijk bleef bestaan.

Pas vanaf 1950 kwam de culturele rijkdom van de Grote Liao door opgravingen aan het licht. Dat was ruim achthonderd jaar nadat de Jurchen, een volk uit Mantsjoerije, een einde maakte aan de dynastie van de Liao (1125). Een deel van de Khitan was in 1124 al gevlucht naar het westen, waar zij het rijk van de Westelijke Liao (Kara-Khitan) stichtten. In 1211 werd ook hun rijk door Djengis Khan vernietigd.

Tentoonstelling
Van 23 april t/m 29 oktober is in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling The Great Liao te zien, met 145 schatten uit de Liaograven.

Dit is een fragment uit het artikel Schatten van de Grote Liao uit National Geographic Historia 02-2017. Wil je het hele artikel lezen, Koop dan hier het magazine >