Rond 13.000 jaar geleden liepen de eerste Amerikanen langs de westkust van het huidige Canada. Hun voetsporen zijn nu gevonden.

In een publicatie die onlangs in het tijdschrift PLOS ONE verscheen, wordt bericht over 29 menselijke voetsporen die langs de kust van Calvert Island in British Columbia (Canada) zijn ontdekt.

In een interview met The New York Times vertelt antropoloog Duncan McLaren van het Hakai Institute en de University of Victoria hoe hij de voetsporen in 2014 ontdekte. Tijdens nader onderzoek in 2015 en 2016 werden nog meer sporen gevonden.

De omtrekken van de voetafdrukken lijken erop te wijzen dat ze door twee volwassenen en een kind zijn achtergelaten. De sporen zijn in een laag van klei gedrukt, waarboven later lagen van grovere sedimenten als zand en nog een laag klei werden afgezet. Dit natuurlijke landschap kan ertoe hebben bijgedragen dat de oeroude voetsporen zo goed bewaard zijn gebleven. Nadat op verschillende monsters koolstofdatering werd toegepast, konden de wetenschappers de ouderdom van de voetsporen vaststellen: 13.000 jaar.

Dat maakt ze tot de oudste die ooit in Noord-Amerika zijn gevonden.

Wat betekent het?

“Deze vondst levert bewijs voor de zeevarende volken die dit gebied aan het einde van de laatste grote ijstijd bevolkten,” zei McLaren in een persverklaring.

Eerdere onderzoeken ondersteunen de hypothese dat de eerste Amerikanen via de landbrug tussen Azië en Alaska naar de nieuwe wereld migreerden. In deze hypothese wordt ervan uitgegaan dat de nieuwkomers vervolgens langs de westkust naar het zuiden trokken.

Vandaag de dag is het moeilijk om naar archeologische bewijzen van menselijke migratie te zoeken. Aan het einde van de laatste IJstijd lag de zeespiegel in dit deel van de aarde zo’n twee à drie meter lager dan nu, terwijl de kust tegenwoordig met dichte wouden is begroeid. Veel van de kustgebieden kunnen alleen per boot worden bereikt.

Volgens de auteurs van de studie steunt de zeldzame vondst de hypothese dat de prehistorische Amerikanen zich via de kustroute naar het zuiden hebben verspreid.

En vóór die tijd?

In 2007 werd DNA ontnomen aan een tand die was gevonden op het Prince Wales Island, in het zuiden van Alaska. De ouderdom van dat DNA bleek 10.300 jaar te zijn. Vervolgens werd in 2008 onderzoek gedaan naar modern en prehistorisch genenmateriaal , waaruit bleek dat de eerste mensen niet vroeger dan 15.000 jaar geleden in Amerika arriveerden.

Volgens de moderne paleoantropologie ontwikkelde de moderne mens zich 200.000 jaar geleden in het zuidoosten van Afrika. Maar in een studie die vorig jaar verscheen, worden 300.000 jaar oude bewijzen voor de aanwezigheid van de moderne mens in Marokko naar voren gebracht. Vanuit Afrika migreerde de mens uiteindelijk naar Europa, Azië en Australië, en stak vanuit Azië over naar Amerika.

In een onderzoek uit 2011 wordt gesteld dat een warme periode de mens rond 130.000 jaar geleden de gelegenheid moet hebben gegeven om uit Afrika te migreren. Door de toename van de neerslag zouden bevaarbare rivieren en minder onherbergzame klimaten zijn ontstaan.

Veel wetenschappers menen dat de mens pas rond 60.000 jaar geleden uit Afrika migreerde, maar er zijn vondsten die erop wijzen dat moderne mensen rond 120.000 jaar geleden naar Israël waren gemigreerd.

Hoewel de vondst van de voetsporen in Canada inzicht kan bieden in de migratie van de eerste Amerikanen, zeggen de auteurs van de studie dat het slechts een deel van het verhaal belicht.

Meer opgravingen en archeologisch onderzoek zullen nodig zijn om de migratieroute van de eerste Amerikanen nauwkeuriger te kunnen reconstrueren.