Uit tests is gebleken dat drie westelijke laaglandgorilla's in het San Diego Zoo Safari Park zijn besmet met het coronavirus, zo maakte het USDA (het Amerikaanse ministerie voor Landbouw) onlangs bekend. Daarmee zijn de dieren de eerste grote apen waarvan bekend is dat ze het virus hebben opgelopen.

De gorilla's leven in een acht leden tellende groep. Directeur Lisa Peterson van de Californische dierentuin vertelt dat de verwachting is dat ze zullen herstellen. De verzorgers van de apen hebben besloten om ze alle acht bij elkaar te houden en ze nauwkeurig in de gaten te houden.

‘Sommige dieren hebben het waarschijnlijk en andere niet,’ aldus Peterson. ‘Ze leven in een groep met één zilverrug. Hij is de leider die gedurende de dag bepaalt wat er gebeurt. Ze volgen hem. Het is voor de dieren het beste als alles doorgaat zoals altijd.’

De gorilla is de zevende diersoort die het virus op natuurlijke wijze heeft opgelopen. Eerder werden al besmettingen vastgesteld bij tijgers, leeuwen, nertsen, sneeuwpanters, honden en huiskatten. Hoewel er in Nederland en Denemarken gevallen werden gemeld waarbij de ziekte werd overgedragen van nertsen op mensen, is er geen bewijs dat de andere soorten mensen kunnen besmetten.

Volgens Peterson hebben de drie besmette gorilla's het virus waarschijnlijk opgelopen via een asymptomatische dierentuinmedewerker, net als de leeuwen en tijgers in de Bronx Zoo die in april besmet bleken te zijn. Ze vertelt dat er in de dierentuin strikte protocollen gelden om besmettingen te voorkomen. Zo moet het personeel dagelijks een vragenlijst invullen en is er beschermende kleding voor medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de dieren.

Twee van de gorilla's begonnen op 6 januari te hoesten. Verzorgers verzamelden monsters van hun uitwerpselen en stuurden die naar het California Animal Health and Food Safety Laboratory System. Op 11 januari bevestigde zowel dat laboratorium als de National Veterinary Services Laboratories van de USDA dat de dieren waren besmet.

De dierentuin geeft de namen van de drie gorilla's die nog steeds symptomen vertonen niet vrij. Ze hebben een loopneus en zijn slomer dan normaal. ‘Ze doen het allemaal een beetje rustiger aan, maar ze eten en drinken goed,’ aldus Peterson.

Dit nieuws vormt een bevestiging van eerder onderzoek dat de ernstig bedreigde westelijke laaglandgorilla’s, net als verschillende andere zeldzame of bedreigde apensoorten vatbaarder zijn dan andere soorten voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. ‘Er bestaat een redelijk grote kans dat er een COVID-achtige ziekte uitbreekt onder populaties van in het wild of in gevangenschap levende bedreigde mensapen,’ zei Harris Lewin, een vooraanstaande hoogleraar ecologie en evolutie van de University of California in Davis in november tegen National Geographic.

In het wild zijn er nog geen vijfduizend gorilla's over. Omdat deze apen in groepen leven met nauwe familiebanden vrezen onderzoekers dat een besmetting zich snel verspreidt wanneer een van de dieren het virus oploopt. Dit zou de toch al kwetsbare populaties nog verder in gevaar kunnen brengen.

Dan Ashe, de voorzitter en CEO van AZA, de Amerikaanse vereniging voor dierentuinen en aquaria, laat National Geographic per mail weten dat het ‘zorgelijk’ is dat de gorilla's besmet zijn, maar dat hij ‘alle vertrouwen’ heeft dat het personeel van de San Diego Zoo alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Alle bevestigde coronabesmettingen bij dieren in dierentuinen in de VS vonden plaats in door de AZA geaccrediteerde instellingen: de Bronx Zoo, San Diego Zoo Safari Park en Louisville Zoo. Deze organisaties houden zich allemaal aan strikte protocollen op het gebied van gezondheid, aldus Ashe. Dierentuinen die niet zijn geaccrediteerd zijn vaak minder deskundig en professioneel dan geaccrediteerde instellingen. Het is niet bekend of en zo ja, hoeveel dieren er daar eventueel besmet zijn geraakt zonder ooit te zijn getest.

Peterson zegt dat ze hoopt dat de kennis die de dierentuin opdoet door de observatie van de besmette gorilla’s kan bijdragen aan de bescherming van de wilde populaties.

Noot van de redactie: Dit artikel werd aangepast om duidelijk te maken dat het gaat om gorilla's in het San Diego Zoo Safari Park, een dochteronderneming van de San Diego Zoo.

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op NationalGeographic.com