Beeld je eens een haai in. Wat zie je? Grote kans dat het plaatje in je hoofd veel wegheeft van een witte haai of hamerhaai. Maar deze fantastische jagers zijn slechts een aantal leden van een enorme haaienfamilie. Wereldwijd zijn er ruim 520 haaiensoorten bekend, waarvan een vijfde pas in de afgelopen tien jaar werd ontdekt. Maak kennis met zes van de opvallendste haaien, inclusief foto’s:

1. De flexitariër: de kapkamerhaai

    De kaphamerhaai heeft iets wat geen enkele andere haai heeft: een voorliefde voor groene bladgroente. In 2018 ontdekten wetenschappers dat het dieet van de kaphamerhaai voor ruim de helft uit zeegras bestaat. De kaphamerhaai is het kleinste lid van de familie van de hamerhaaien en de enige met een afgeronde, schepvormige snuit. De vis leeft in ondiepe zeeën en riviermonden langs de kusten van Noord- en Zuid-Amerika.

    2. De stokoude: de Groenlandse haai

    Een paar feitjes: van alle gewervelde dieren op aarde heeft de Groenlandse haai de langste levensverwachting. Het dier kan naar schatting tussen de drie- en vijfhonderd jaar oud worden. Daarnaast is hij een van de grootste en traagste vissen in de oceaan en ongeveer even groot als de witte haai, met een gemiddelde lengte van een kleine 6,5 meter en een gewicht van één ton.

    Groenlandse haaien leven in het noorden van de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee, waar ze het grootste deel van hun lange leven in de duisternis van de diepzee doorbrengen. Met hun sterk ontwikkelde reukzin speuren ze naar karkassen op de zeebodem. De weefsels van deze diepzeebewoners bevatten een hoog gehalte aan trimethylamine-N-oxide, een aminozuur dat ze helpt de immense druk op deze diepten te weerstaan.

    3. De onzichtbare: de reuzenbekhaai

    Maar weinig is bekend over deze kolossale filtervoeder, omdat wetenschappers nog maar weinig kansen hebben gehad om ze te bestuderen. Sinds de ontdekking van de soort in 1976 zijn er niet meer dan honderd exemplaren van waargenomen. Aangenomen wordt dat de schuwe wezens in de diepste uithoeken van de oceanen leven en zich uitsluitend voeden met plankton. De grootste reuzenbekhaai die ooit werd gezien, was een mannetje van bijna 5,5 meter. Maar wetenschappers vermoeden dat vrouwelijke reuzenbekhaaien nog groter zijn.

    4. De stekelige: de cooks braamhaai

    Het uiterlijk van de cooks braamhaai is net zo apart als zijn naam. Deze gedrongen haai heeft aan het einde van zijn staart twee achter elkaar geplaatste rugvinnen in plaats van een aarsvin. Het dier bedekt met stekelige schubplaten die als doornen aan een rozenstengel uit zijn lederachtige huid steken.

    De cooks braamhaai komt voor in grote delen van de Grote Oceaan, onder meer in de wateren rond Japan, Taiwan en voor de Amerikaanse westkust. Deze haai leeft op diepten van soms meer dan een kilometer. Toch wordt hij bedreigd door de industriële visserij. Bij de diepzeevisserij, waarbij sleep- en kieuwnetten en lange lijnen worden gebruikt, worden cooks braamhaaien vaak als bijvangst opgehaald en gedood.

    5. De modebewuste: de zebrahaai

    De zebrahaai mag dan niet tot de snelste of sierlijkste haaiensoorten behoren, hij is zonder twijfel een van de schattigste. Zebrahaaien worden geboren met bruin-witte banden, waardoor de vis vaag doet denken aan een zebra. Wanneer de zebrahaai de geslachtsrijpe leeftijd bereikt, veranderen de strepen in bruine stippen. Deze haaien kunnen een kleine 2,5 meter lang worden en voeden zich overwegend met schelpdieren, die ze met hun gespierde bek uit hun behuizing zuigen.

    6. De supersnelle: de kortvinmakreelhaai

    De kortvinmakreelhaai of mako is de snelste haai ter wereld. Tijdens korte sprints kan hij snelheden van bijna zestig kilometer per uur bereiken. Mako’s komen overal ter wereld voor in gematigde en tropische zeeën. Ze gebruiken hun snelheid om te jagen op tonijn, zwaardvis, pijlinktvis en andere haaien. Met hun scherpe karteltanden scheuren mako’s de vinnen van hun prooien eraf, zodat ze niet meer kunnen ontsnappen.

    Ondanks zijn snelheid kan de mako de sportvisserij en de commerciële visvangst niet ontvluchten. Door de International Union for Conservation of Nature wordt de soort inmiddels beschouwd als bedreigd.

    Bekijk de zes haaien in de fotoreeks hieronder.

    zebrahaaidimaniyateilanden oman